Epiroc: Ledande inom hållbarhet och omställning

Text & Foto: Sanfrid Bergman

Med en stark företagskultur som drivs av innovationer inom automation, digitalisering och elektrifiering är Epiroc en nyckelspelare för att snabba på energiomställning. Tillsammans arbetar Louise Allanson och Matthew McCarthy för att att forma Epirocs hållbarhetsarbete och stärka företagskulturen på arbetsplatsen. Låt oss utforska hur Epiroc omdefinierar gruvindustrins framtid med sina medarbetare som sin viktigaste drivkraft.

Epiroc, en viktig partner inom gruv- och infrastrukturindustrin, är ett gott exempel när det kommer till hållbarhetsarbete och omställning. I en rapport från Internationella Energimyndigheten (IEA) konstateras för att uppfylla det globala målet netto nollutsläpp krävs att efterfrågan på mineraler och metaller ökar sex gånger om till år 2040, jämfört med dagens behov. Denna förändring kräver en exceptionell omställning inom gruvindustrin, som traditionellt sett har varit starkt beroende av fossila bränslen.

Epiroc har antagit utmaningen och sätter standarden för branschen genom att driva en omfattande transformation. De elektrifierar och digitaliserar inte bara gruvdriften, vilket minskar koldioxidutsläppen betydligt samt ökad säkerhet för människor, utan skapar också en företagskultur som grundar sig på hållbarhet och framåtanda.

Två av de personer som arbetar för att driva Epirocs hållbarhetsarbete framåt är Louise Allanson och Matthew McCarthy. De utgör exempel på alla de medarbetare  som engagerar sig i att förverkliga Epirocs mission om en bättre morgondag, både för människor och planeten.

Louise, Sustainability Lead på Epiroc, besitter en gedigen kompetens inom hållbarhetsområdet, är involverad i olika projekt och samarbeten som syftar till att främja hållbarhet och öka personsäkerheten på arbetsplatsen. Hon ser utmaningar som möjligheter att lära och utvecklas, och tror starkt på att säkerhet är en central fråga som kräver konstant uppmärksamhet. Genom att arbeta nära en produktion som innebär risker är personsäkerhetsaspekten för henne av särskilt stor betydelse.

– Att förändra företagskultur är ett givande jobb, men det är något som tar tid. Det är också väldigt svårt att följa upp eftersom det inte finns tydlig data som visar hur processen går. Med det sagt är det ett intressant arbete som förhoppningsvis kommer att visa tydliga resultat framöver, berättar Louise Allanson.

Louise utbildning till civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi öppnade dörrarna till många olika branscher. Hon valde Epiroc för att företaget har ambitiösa mål och hennes roll verkade utmanande på ett bra sätt. Beslutet att jobba på Epiroc var väldigt naturligt efter att ha fått kontakt med dem redan under utbildningen.

– Jag fick mitt första jobb på Epiroc genom ett mentor-matchnings program som Örebro universitet erbjöd redan under studietiden. Då mötte jag en mentor på Epiroc som fortfarande är en viktig del av mitt arbetsliv.

Matthew McCarthy, som innehar befattningen som Global Sustainability Booster, har som sin primära uppgift att skapa en företagskultur inom Epiroc som genomsyras av hållbarhet och ökad medvetenhet om ämnet. Han är passionerad för sitt arbete och ser det som en rolig utmaning att engagera sig i något han tror starkt på. Han understryker tillfredsställelsen av att se positiva resultat av hållbarhetsarbete, vilket förbättrar företagskulturen och främjar medarbetarnas hållbarhetstänk även utanför arbetsplatsen.

– Det är otroligt givande när man ser hur det jobb vi gjort sipprar igenom företagskulturen och in i medarbetares privatliv. Det är flera av våra medarbetare som även privat börjat agera mer hållbart och som visat ett ökat intresse för dessa frågor.

Matthew ser även sin roll som en möjlighet att göra största möjliga skillnad genom att vara en del av en bransch som traditionellt varit starkt förknippad med fossila bränslen och nu står inför en omställning.

– Jag har alltid velat hjälpa människor, bidra till en bättre värld. När jag tänkte över mina möjligheter, fanns det många sätt att bidra till något gott. Det finns såklart människohjälpsorganisationer, sjukvård och en rad andra alternativ. Det jag dock kom fram till är att genom att arbeta för en hållbar framtid kan jag hjälpa fler människor än på något annat sätt. Det är verkligen något extra att få göra det jobbet där det behövs som mest, i en bransch som för inte allt för länge sedan varit synonymt med fossila bränslen.

Både Louise och Matthew utgör exempel på Epirocs påtagliga engagemang för hållbarhet och säkerhet. Företaget driver just nu på en omfattande omställning av gruvindustrin för att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra arbetsmiljön för anställda och öka säkerheten på arbetsplatsen. Genom visionen ”Dare to think new” utmanar Epiroc sitt sätt att arbeta, tänka och agera för att hitta nya och hållbara lösningar i en snabbföränderlig värld.

Sammanfattningsvis är Epiroc en ledande aktör när det kommer till hållbarhetsarbete och omställning inom gruvindustrin. Louise Allanson och Matthew McCarthy är två av de många betydelsefulla medarbetare som engagerar sig för att forma företagets framtid mot en mer hållbar och säker riktning. Med innovationer, en stark företagskultur och en vision om att våga tänka nytt, är Epiroc väl rustat för att möta de utmaningar och möjligheter som framtiden mot en bättre morgondag innebär.

Epiroc: Ledande inom hållbarhet och omställning

Text & Foto: Sanfrid Bergman

Med en stark företagskultur som drivs av innovationer inom automation, digitalisering och elektrifiering är Epiroc en nyckelspelare för att snabba på energiomställning. Tillsammans arbetar Louise Allanson och Matthew McCarthy för att att forma Epirocs hållbarhetsarbete och stärka företagskulturen på arbetsplatsen. Låt oss utforska hur Epiroc omdefinierar gruvindustrins framtid med sina medarbetare som sin viktigaste drivkraft.

Epiroc, en viktig partner inom gruv- och infrastrukturindustrin, är ett gott exempel när det kommer till hållbarhetsarbete och omställning. I en rapport från Internationella Energimyndigheten (IEA) konstateras för att uppfylla det globala målet netto nollutsläpp krävs att efterfrågan på mineraler och metaller ökar sex gånger om till år 2040, jämfört med dagens behov. Denna förändring kräver en exceptionell omställning inom gruvindustrin, som traditionellt sett har varit starkt beroende av fossila bränslen.

Epiroc har antagit utmaningen och sätter standarden för branschen genom att driva en omfattande transformation. De elektrifierar och digitaliserar inte bara gruvdriften, vilket minskar koldioxidutsläppen betydligt samt ökad säkerhet för människor, utan skapar också en företagskultur som grundar sig på hållbarhet och framåtanda.

Två av de personer som arbetar för att driva Epirocs hållbarhetsarbete framåt är Louise Allanson och Matthew McCarthy. De utgör exempel på alla de medarbetare  som engagerar sig i att förverkliga Epirocs mission om en bättre morgondag, både för människor och planeten.

Louise, Sustainability Lead på Epiroc, besitter en gedigen kompetens inom hållbarhetsområdet, är involverad i olika projekt och samarbeten som syftar till att främja hållbarhet och öka personsäkerheten på arbetsplatsen. Hon ser utmaningar som möjligheter att lära och utvecklas, och tror starkt på att säkerhet är en central fråga som kräver konstant uppmärksamhet. Genom att arbeta nära en produktion som innebär risker är personsäkerhetsaspekten för henne av särskilt stor betydelse.

– Att förändra företagskultur är ett givande jobb, men det är något som tar tid. Det är också väldigt svårt att följa upp eftersom det inte finns tydlig data som visar hur processen går. Med det sagt är det ett intressant arbete som förhoppningsvis kommer att visa tydliga resultat framöver, berättar Louise Allanson.

Louise utbildning till civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi öppnade dörrarna till många olika branscher. Hon valde Epiroc för att företaget har ambitiösa mål och hennes roll verkade utmanande på ett bra sätt. Beslutet att jobba på Epiroc var väldigt naturligt efter att ha fått kontakt med dem redan under utbildningen.

– Jag fick mitt första jobb på Epiroc genom ett mentor-matchnings program som Örebro universitet erbjöd redan under studietiden. Då mötte jag en mentor på Epiroc som fortfarande är en viktig del av mitt arbetsliv.

Matthew McCarthy, som innehar befattningen som Global Sustainability Booster, har som sin primära uppgift att skapa en företagskultur inom Epiroc som genomsyras av hållbarhet och ökad medvetenhet om ämnet. Han är passionerad för sitt arbete och ser det som en rolig utmaning att engagera sig i något han tror starkt på. Han understryker tillfredsställelsen av att se positiva resultat av hållbarhetsarbete, vilket förbättrar företagskulturen och främjar medarbetarnas hållbarhetstänk även utanför arbetsplatsen.

– Det är otroligt givande när man ser hur det jobb vi gjort sipprar igenom företagskulturen och in i medarbetares privatliv. Det är flera av våra medarbetare som även privat börjat agera mer hållbart och som visat ett ökat intresse för dessa frågor.

Matthew ser även sin roll som en möjlighet att göra största möjliga skillnad genom att vara en del av en bransch som traditionellt varit starkt förknippad med fossila bränslen och nu står inför en omställning.

– Jag har alltid velat hjälpa människor, bidra till en bättre värld. När jag tänkte över mina möjligheter, fanns det många sätt att bidra till något gott. Det finns såklart människohjälpsorganisationer, sjukvård och en rad andra alternativ. Det jag dock kom fram till är att genom att arbeta för en hållbar framtid kan jag hjälpa fler människor än på något annat sätt. Det är verkligen något extra att få göra det jobbet där det behövs som mest, i en bransch som för inte allt för länge sedan varit synonymt med fossila bränslen.

Både Louise och Matthew utgör exempel på Epirocs påtagliga engagemang för hållbarhet och säkerhet. Företaget driver just nu på en omfattande omställning av gruvindustrin för att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra arbetsmiljön för anställda och öka säkerheten på arbetsplatsen. Genom visionen ”Dare to think new” utmanar Epiroc sitt sätt att arbeta, tänka och agera för att hitta nya och hållbara lösningar i en snabbföränderlig värld.

Sammanfattningsvis är Epiroc en ledande aktör när det kommer till hållbarhetsarbete och omställning inom gruvindustrin. Louise Allanson och Matthew McCarthy är två av de många betydelsefulla medarbetare som engagerar sig för att forma företagets framtid mot en mer hållbar och säker riktning. Med innovationer, en stark företagskultur och en vision om att våga tänka nytt, är Epiroc väl rustat för att möta de utmaningar och möjligheter som framtiden mot en bättre morgondag innebär.