Om oss

WeStudents – Get together 

Med kunskap om både näringslivets och studenters drivkrafter och behov, med stort lokalt engagemang och personligt bemötande, skapar vi kontakt och bygger relationer mellan dem som vill ha och dem som kan erbjuda.

Via WeStudents-appen och Studenthäftet förmedlar vi exklusiva och konkurrenskraftiga rabatterbjudanden till studenter. Vi drivs av att skapa värdefulla relationer mellan studenter och näringsliv. Vi tror att bättre relationer med näringslivet redan under studenttiden bidrar till ett meningsfullt arbetsliv. Våra samarbeten sker utifrån en strävan att göra studentlivet bättre. Därför ger vi även ut SUPERO, ett student- och karriärmagasin som riktar sig till personer i början av sina karriärer.

WeStudents erbjuder universitets- och högskolestudenter lokala och nationella rabatter och kontakter genom Studenthäftet, Supero, WeStudents-appen och westudents.se.

En trevligare resa mot ett tydligare mål!

Pin It on Pinterest