Framtidens samhälle kommer allt närmare

På Trafikverket stavas framtid HÅLLBARHET. Det betyder att verksamhetens långsiktiga mål genomsyras av FN:s hållbarhetsmål. Och att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

  Trafikverket planerar, bygger och sköter det statliga väg- och järnvägsnätet. De ansvarar även för den långsiktiga planeringen av sjö- och luftfart. Kort sagt en arbetsplats som knyter samman Sverige med alltmer digitaliserad teknik. Och som förenar yrkesstolthet med framtidsvisioner.

Text: Monica Rogstadius Foto: Rickard L. Eriksson & Nicke Johansson

Traineeprogrammets fördelar

Elisabet Spross, ställföreträdande enhetschef och utredningsledare inom Planering, är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i Uppsala. Det betyder att hon är en frekvent pendlare på Trafikverkets trafiknät.

Efter sin Masterutbildning inom samhällsplanering tänkte hon forska och doktorera. Men ville för säkerhets skull ha en back up. Tittade på olika traineeprogram och föll för Trafikverkets populära upplägg. Hon antogs och fick därmed möjlighet att ingående se myndighetens alla verksamhetsområden. Redan från början stortrivdes hon och är nu några år senare också ett antal pinnhåll högre i karriären.

Utmaningen när dåtid möter framtid

Starten var intensiv och lärorik. Raskt in i verkligheten som nationell utredare och koordinator för TTT, samverkansprogrammet Tillsammans för Tåg i Tid, med målsättning att öka tågens punktlighet.

— En sann utmaning. Jag fick plötsligt förståelse för svårigheterna att matcha ihop ett över hundra år gammalt järnvägsnät med eftersatt underhåll med ett 50-tal olika tågoperatörer som idag ska samsas på rälsen, beskriver hon.

De senaste 25 åren har persontrafiken på järnvägen ökat med 75% och godstrafiken med 18%.

— Det blir lite av moment 22. Det gör att varje enskilt fel, exempelvis spårspring, dåligt underhållna tåg eller växelfel idag påverkar ännu fler tåg och resenärer och även godstransportköpare jämfört med tidigare.

Barn inget hinder

Som den målmedvetna person Elisabet är blev hon två år senare utredningsledare inom Planering. Och som den effektiva person hon är blev det naturligtvis tvillingar när hon fick barn. Väl tillbaka på arbetet fick hon möjligheten att kombinera sin roll som utredningsledare med att vara ställföreträdande enhetschef. En rolig kombination som går i linje med Elisabets ambition att jobba med ledarskap. Hon har precis avslutat Trafikverkets ledarskapsprogram som hon säger har gett henne många insikter och verktyg för ett bra chefskap.

— Jag trivs framförallt med att ha ett arbete som ger mig frihet att själv lägga upp mitt arbete och att också få arbeta strategiskt med ett helhetsperspektiv av hela transportsystemet och dess användare.

Trafikverket är en beställarorganisation och kan därmed också bidra till att anläggningsbranschen utvecklas.

— Ställer vi rätt krav på våra utförare kan vi få mer nytta för pengarna. Här är innovationsupphandling ett bra verktyg som främjar nytänkande och en välmående bransch som får större möjligheter att arbeta med innovativa lösningar, säger hon med engagemang i rösten och framhåller att de arbetar för att lära av andra och varandra.