KUNSKAPSUTBYTE OCH UTVECKLING I FOKUS

Text: Mari Wretström Foto: Lisa Bradley

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter är viktiga faktorer för att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Lika viktigt är det att ta tillvara på de anställdas unika kompetenser och skapa ett företagsklimat som bygger på ömsesidigt kunskapsutbyte, vare sig man är nyutexaminerad eller mer erfaren. Allt det här vet man på Axis Communications.

Sedan starten 1984 har Axis Communications snabbt etablerat sig som ett toppnamn inom de marknader där de har varit verksamma. Mycket tack vare innovativt tänkande och förmågan att förutse kundernas framtida behov. Idag är företaget ledande på marknaden för nätverkskameror och video encoder.  Ständigt med ambitionen att ligga steget före konkurrenterna fortsätter Axis att utveckla befintliga produkter och att ta fram nya – långt innan marknaden har insett behovet.

Framgångsreceptet är en uppmuntrande och inspirerande företagskultur där individen står i fokus. En platt organisation där prestigelöshet värderas högt bidrar till ett klimat där varje medarbetare ses som en viktig del av den enorma kunskapsbank de tillsammans utgör. Och nog finns det kunskap inom företaget, bara huvudkontoret i Lund samlar över 1000 ingenjörer.

Kompetenta kollegor och bra sammanhållning

   — Det är ett jättebra företag att jobba på, för man får hjälp med vad man än behöver. Det spelar ingen roll vem man går till, även om man aldrig har träffat personen förut så ställer alla upp och delar med sig av sin kunskap. Det är väldigt positivt, säger Linus Holm, som arbetar som scrum master på avdelningen för mobila applikationer.

Han har arbetat på företaget sedan 2014 då han började som utvecklare. Han berättar att han hade haft koll på företaget under studietiden och att en av de saker som lockade honom att söka sig dit var företagets storlek.

   — Jag visste inte riktigt vad jag ville jobba med, och jag kände att fördelen med ett såhär stort företag är att utvecklingsmöjligheterna är stora. Om jag skulle känna att programmering inte var det jag ville syssla med, skulle det kanske vara möjligt att ändra riktning inom företaget. Jag började som utvecklare, och efter drygt ett år kände jag att jag inte bara ville sitta och programmera och då sökte jag den här tjänsten som scrum master. Vi har väldigt bra chefer också, som är duktiga på att identifiera vart man vill röra sig och som försöker hjälpa en att nå det målet, säger han.

Aron Söderling håller med om att möjligheterna till att avancera inom företaget är goda. Han gjorde sitt examensarbete på företaget och arbetar sedan drygt två år som webbutvecklare.

   — Jag trivs väldigt bra med det jag gör, men när den dagen kommer och man vill fortsätta utvecklas och kanske byta arbetsuppgifter så finns alla förutsättningar för det. Det är många som har börjat som utvecklare och som sedan gjort karriär inom företaget, säger han.

Företagsklimatet gör att medarbetarna trivs

Linus Holm och Aron Söderling är överens om att företagsklimatet är en stor anledning till varför de trivs så bra på Axis. De stora orden om individfokus och kunskapsutbyte är inte bara tomt snack utan något som verkligen genomsyrar organisationen.

 — Man känner sig verkligen lyssnad på, säger Aron Söderling. Det spelar ingen roll om man är junior, alla lyssnar på en ändå. Även om man är ung och oerfaren är ens idéer lika mycket värda som någon annans.

Lolita Olesen arbetar som webbutvecklare och scrum master på avdelningen New Business som arbetar med att ta fram nya produkter. Hon kom in via ett sommarjobb 2014 och arbetade sedan deltid under studietiden. Hon gjorde också sitt examensarbete på företaget och eftersom hon trivdes så bra valde hon sen att stanna kvar.

   — Jag hittade faktiskt på mitt examensarbete själv, säger hon. Det var väldigt roligt att få göra det. Det är ett bra företag på det sättet, de uppmuntrar att man kommer med egna idéer och hjälper en att se till så att det blir så bra som möjligt.

Stora utvecklingsmöjligheter

Hon betonar att företaget är väldigt måna om sina anställda. De tar tillvara på varje medarbetares kompetenser och ger dem möjlighet att utvecklas.

   — Det var en stor anledning till varför jag sökte mig hit. De inser värdet av att vi ska få utvecklas och växa tillsammans med företaget. Det gör att man stannar kvar och det i sin tur ger ju ett mervärde för företaget. De uppmuntrar oss också att söka oss vidare internt, när man byter position inom företaget har man ju med sig kunskap från tidigare arbetsuppgifter vilket är väldigt värdefullt. Axis är inte bara leverantör av produkter, vi jobbar också med allt runtomkring, som mjukvara för både webb och mobila plattformar. Har man erfarenhet från någon annan avdelning inom organisationen så har man massor att bidra med i sin nya roll, säger hon.

Axis satsar också mycket på kompetensutveckling. Eftersom de verkar inom en bransch som utvecklas i högt tempo är det viktigt att medarbetarna får möjlighet att hålla sig uppdaterade.

  — De uppmuntrar oss verkligen till fortbildning. Eftersom vi jobbar med den senaste tekniken och hela tiden strävar efter att ligga i framkant är det väldigt viktigt att vi hänger med i marknadens utveckling. Vi får också friheten att själva styra över vilka verktyg vi vill arbeta med vilket gör att vi har möjlighet att utveckla oss själva inom det vi gör, säger Lolita Olesen.

Att hon trivs bra på Axis råder inga tvivel om. Hon berättar att en stor anledning till det är den platta organisationen.

   — Det är inte så hierarkiskt här, vi jobbar väldigt nära våra chefer och man känner alltid att man får sin röst hörd. De bryr sig om sina anställda och vill att vi ska stanna kvar. Vi är viktiga för företaget, och det märks verkligen, säger hon.

Aron Söderling

Ålder: 26

Bor: Lund

Utbildning: Civilingenjör-programmet information- och kommunikationsteknik, Lunds tekniska högskola

Arbetar som: Webbutvecklare

Lolita Olesen

Ålder: 29

Bor: Malmö

Utbildning: Civilingenjör-programmet information- och kommunikationsteknik, Lunds tekniska högskola

Arbetar som: Webbutvecklare på Axis New Business samt Scrum master

Linus Holm

Ålder: 27

Bor: Malmö

Utbildning: Systemutveckling, Malmö högskola

Arbetar som: Scrum master