Reserabatt med resesymbolen

Vad är resesymbolen?

Resesymbolen är en symbol som finns på ditt digitala WeStudents-kort för att verifiera din rätt till studentrabatt hos de lokala kollektivföretag som är kopplade till Svensk Kollektivtrafiks studentresekoncept.

Studentrabatten gäller för dig som:

– Har minst 50% studieomfattning i 20 sammanhängande veckor under terminen.
– Har 100% studieomfattning när du studerar minst 10 sammanhängande veckor.

Vid studier kortare än 10 veckor ges inte rätt till studentrabatt.

Nedan visas hur många poäng man måste läsa på respektive utbildning för att få ta del av studentrabatt:

Universitet/Högskola: minst 15 hp

Vuxenutbildning (t.ex. komvux): minst 200 poäng

Yrkeshögskola: minst 50 YH-poäng

Obs!

Går du en utbildning som ej är CSN-berättigad som t.ex. SFI eller studerar på gymnasiet så är du inte berättigad till reserabatt med resesymbolen på din studentlegitimation. Men du har rätt att använda alla andra rabatter i WeStudents-appen!

Studentrabatten gäller på:

Blekingetrafiken

Dalatrafik

Hallandstrafiken

Länstrafiken i Kronoberg

Länstrafiken i Kalmar

Länstrafiken i Jönköping

Länstrafiken Örebro

Skånetrafiken

Västtrafik

X-trafik

Östgötatrafiken

Öresundståg

Värmlandstrafik

Karlstadsbuss

Luleå lokaltrafik

Reserabatt med SL-symbolen

Vad är SL-symbolen?

SL-symbolen hittar du på ditt digitala WeStudents-kort och verifierar att du har rätt till studentrabatt hos SL. 

Studentrabatten gäller för dig som:

Har minst 75% studieomfattning under terminen på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning som är berättigad till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Nedan visas hur många poäng (för 75%) man måste läsa på respektive utbildning för att få ta del av studentrabatt:

Universitet/Högskola: minst 22,5 hp

Vuxenutbildning (t.ex. komvux): minst 300 poäng

Yrkeshögskola: minst 75 YH-poäng

Reserabatt med resesymbolen

Vad är resesymbolen?

Resesymbolen är en symbol som finns på ditt digitala WeStudents-kort för att verifiera din rätt till studentrabatt hos de lokala kollektivföretag som är kopplade till Svensk Kollektivtrafiks studentresekoncept.

Studentrabatten gäller för dig som:

Har minst 50% studieomfattning under terminen och med en studietid om minst 10 sammanhängande veckor på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning som är berättigad till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Nedan visas hur många poäng (för 50%) man måste läsa på respektive utbildning för att få ta del av studentrabatt:

Universitet/Högskola: minst 15 hp

Vuxenutbildning (t.ex. komvux): minst 200 poäng

Yrkeshögskola: minst 50 YH-poäng

Studentrabatten gäller på:

Blekingetrafiken

Dalatrafik

Hallandstrafiken

Länstrafiken i Kronoberg

Länstrafiken i Kalmar

Länstrafiken i Jönköping

Skånetrafiken

Västtrafik

X-trafik

Östgötatrafiken

Öresundståg

Värmlandstrafik

Karlstadsbuss

Luleå lokaltrafik

Reserabatt med SL-symbolen

Vad är SL-symbolen?

SL-symbolen hittar du på ditt digitala WeStudents-kort och verifierar att du har rätt till studentrabatt hos SL. 

Studentrabatten gäller för dig som:

Har minst 75% studieomfattning under terminen på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning som är berättigad till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Nedan visas hur många poäng (för 75%) man måste läsa på respektive utbildning för att få ta del av studentrabatt:

Universitet/Högskola: minst 22,5 hp

Vuxenutbildning (t.ex. komvux): minst 300 poäng

Yrkeshögskola: minst 75 YH-poäng

Pin It on Pinterest