KAXIG UPPSTICKARE UTMANAR VÄRLDSLEDANDE UNIVERSITET

Text: Mari Wretström Foto: Daniela von Langenberg

Mälardalens högskolas motto som den samproducerande högskolan speglas tydligt i MDH Solar Team. Ett 30-tal studenter från olika program är engagerade i projektet att ta fram den solcellsdrivna bil som i oktober representerar högskolan i Bridgestone World Solar Challenge.

Bridgestone World Solar Challenge tävlar högskolor och universitet genom att köra en egenkonstruerad solcellsdriven bil 3000 km genom den australienska öknen. Genom tävlingen vill man inspirera unga innovatörer att utmana gränserna för hur solenergi kan användas som drivmedel. Lagom till tävlingens 30-årsjubileum är MDH Solar Team redo att utmana världsledande universitet som brittiska Cambridge och amerikanska MIT.

MDH Solar Team startades av studenter på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign 2013, men har idag vuxit och involverar studenter från flertalet olika program.

I teamet ingår framtidens informationsdesigners såväl som ingenjörer inom produktion, produktdesign, energisystem, industriell ekonomi, robotik och flygteknik.

    — Mälardalens högskola är ju den samproducerande högskolan och det har smittat av sig på oss studenter. Vi vill arbeta programövergripande och våra olika kompetenser ger oss större möjlighet att verkligen bygga en så bra bil som möjligt. 

Det är klart att det blir diskussioner kring konstruktionen, eftersom vi har så olika ingångar och ser olika aspekter. Men det är också det som gör att helheten blir så bra, säger André Löfqvist, Team Manager.

Projektet drivs helt av studenterna själva men André Löfqvist framhåller att de har bra stöd av lärare och forskare på högskolan.

Dessutom har de ett tätt samarbete med näringslivet. Förutom  rent finansiella sponsorer samarbetar teamet också med tekniska sponsorer som bidrar med rådgivning, material och rätt produktionsförutsättningar. Genom kontakter med ledande företag inom olika branscher säkrar MDH Solar Team att alla bilens komponenter är så konkurrenskraftiga som möjligt.

Tävlingen är uppdelad i tre klasser och i varje klass finns tekniska begränsningar för hur bilen får konstrueras, något André Löfqvist menar ställer höga krav på teamets innovativa tänkande. Han poängterar också vilken möjlighet det är att redan som student få arbeta med framtidens teknologiska lösningar.

   — De solceller vi använder har en verkningsgrad på 24,28 % jämfört med de som finns ute på marknaden nu som har en verkningsgrad på 15%. Att få vara en del av det här projektet ger oss studenter unika möjligheter när vi ska ut på arbetsmarknaden, säger han.

Samarbetet med näringslivet är inte bara positivt för studenterna, utan också för företagen.

   — Det är i sådana här projekt det händer. Studenter hittar nya metoder eller nya produkter som kanske är helt unika. Företagen har mycket att vinna på att gå in och vara delaktiga, säger Shervin Sardari, som är ansvarig för teamets sponsorkontakter.

MDH Solcellsbil Foto: Jonas Bilberg

Den 31:a maj visades den färdiga bilen upp för första gången och den 8-15 oktober är det äntligen dags att testa bilen i skarpt läge.

Utöver fyra utvalda förare kommer endast ett tiotal andra teammedlemmar att följa med på resan. Resan finansieras av sponsorer och målet är att tjugo studenter ska kunna följa med till Australien. André Löfqvist säger att fler företag borde våga gå in med pengar i ett sådant här projekt eftersom mervärdet som skapas för företagen är så pass stort. Han betonar också den mångfald av kompetenser som behövs på plats under tävlingen.

   — Vi behöver till exempel någon som kan filma. Jag ser en enorm potential i oss MDH-studenter och nu ska vi äntligen få visa det för världen. 

Vi tar oss an att konkurrera mot toppuniversiteten i den här tävlingen. Och vi gör det för att vinna!

MDH Solar Team:

André Löfqvist

Program: Produktion och produktdesign
Inriktning: Produktion, år 5
Roll: Team Manager
Ålder: 24

Vad är din roll i projektet?
Jag är team manager, jag arbetar med koordinering mellan våra olika områden. Jag har också kontakt med styrgruppen, alltså intressenterna från MDH och liknande som ser till att projektet går bra. Jag är lite av spindeln i nätet och ser till att deadline hålls och motiverar alla studenter till att leverera.

Vilka egenskaper har du som är en tillgång i projektet?
Att jag tror på mig själv. Jag brinner för att se till att vi får förutsättningar att arbeta med ny teknik och utveckla den typen av samarbeten. Då måste man också våga kontakta potentiella samarbetspartners. 

Var ser du dig i framtiden?
Jag brinner för projektledning. Det är så kul att se att studenterna vill vara här från morgon till kväll och arbeta med projektet. Att få vara med i ett sådant här miljonprojekt, det är en unik möjlighet. Projektledning hoppas jag att jag får arbeta mer med i framtiden.

Zandra Canovas Lotthagen

Program: Civilingenjörsprogrammet i energisystem, år 2
Roll: Solcellsansvarig
Ålder: 22

Vad är din roll i projektet?
Jag är solcellsansvarig. Jag har hjälpt till att köpa in solcellerna och senare i projektet när det börjar bli dags att sätta sig in mer i hur de funkar kommer jag att vara ansvarig över det.

Vilka egenskaper har du som är en tillgång i projektet?
Jag är väldigt bestämd och framåt, jag är en doer liksom.

Var ser du dig i framtiden?
Jag vill arbeta med projektering av hållbara energisystem i framtiden, så det här är helt perfekt för mig nu.

Shervin Sardari

Program: Innovationsprogrammet, år 2
Roll: Marknadsföring, sponsring
Ålder: 31

Vad är din roll i projektet?
Min roll är marknadsföring och att leta efter sponsorer. Inte sponsring av material, utan min uppgift är att hitta sponsorer som vill gå in med kapital.Sen letar jag också efter sådant som kan bidra till marknadsföring, till exempel kontakter med media.

Vilka egenskaper har du som är en tillgång i projektet?
Jag är en ganska social person, eller ja, en riktigt social person som kan prata med allt och alla närsomhelst. Jag är också väldigt tävlingsinriktad, jag vill få alla de kontakter som kan bidra till att projektet blir så bra som möjligt. 

Var ser du dig i framtiden?
Jag pluggar ju innovationsteknik, så jag vill jobba med organisationer och deras förändring. Att få möjlighet att jobba i det här projektet lär mig hur man kan arbeta med människor, hur man kan hålla i projekt och också om processer som leder fram till slutmål.

Anna Östlund

Program: Informationsdesign, år 3
Inriktning: Rumslig gestaltning
Roll: Informationsdesigner
Ålder: 22

Vad är din roll i projektet?
Jag är informationsdesigner och står för mycket av det grafiska materialet och ser till så det presenteras på ett bra sätt, utifrån vilken målgrupp vi ska försöka nå. Jag har gjort lite broschyrer och tillsammans med två klasskompisar har jag gjort en utställning som har visats på Stockholmsmässan.

Vilka egenskaper har du som är en tillgång i projektet?
Jag hjälper gärna till där det behövs, och jag gillar att man får möjlighet att lära sig av andra som pluggar andra saker. Jag tycker det är intressant med teknik även om jag inte läser det, och jag vill gärna lära mig. 

Var ser du dig i framtiden?
Jag vill ju jobba med designprojekt, och jag kan tänka mig alla möjliga olika slags designprojekt just för att få den här blandningen av kompetenser.

Johanna Colling

Program: Produktion och produktdesign
Inriktning: Produktdesign, år 3
Roll: Projektledare marknadsföring
Ålder: 23

Vad är din roll i projektet?
Jag är projektledare för marknadsföring, vilket innebär att jag hjälper till att handleda alla som jobbar med de bitarna. Jag jobbar också mycket med informationsdesignerna, med hur vårt grafiska material ska se ut och det som publiceras på vår hemsida och på Facebook.  

Vilka egenskaper har du som är en tillgång i projektet?
Jag är väldigt målinriktad, och det var väl därför jag blev tillfrågad om jag ville bli projektledare. Jag har också bra struktur och mycket åsikter om hur saker ska styras. 

Var ser du dig i framtiden?
Jag har nog inte riktigt tänkt än på vad jag vill jobba med, men jag tycker det  är väldigt kul med projekt där man samarbetar mellan olika kompetenser. Så jag vet inte riktigt var jag kommer att vara, men förhoppningsvis kommer jag att jobba med något slags projekt.

Mohammed Mahmoud

Program: Civilingenjörsprogrammet i robotik, år 3
Roll: Arbetar med elektronik och mjukvara
Ålder: 23

Vad är din roll i projektet?
Jag är elsystemsutvecklare på bilen. Jag arbetar med att alla elkomponenter ska kunna kommunicera med varandra och att se till att det är så energisnålt som möjligt. Sen är det mitt ansvar att se till att säkerheten är ordentlig i bilen.

Vilka egenskaper har du som är en tillgång i projektet?
Jag brinner för kunskap och jag känner att det här är perfekt för mig eftersom det är en utmaning. Jag får testa mina kunskaper och allt jag har lärt mig. 

Var ser du dig i framtiden?
Jag ska vara i spetsen av teknologin och utveckla nästa generations teknologi. Få använda allt jag har lärt mig till att utveckla framtiden och forma den.