Är du ung och har siktet inställt på att bli chef? Då är du inte ensam. Närmare bestämt 51 procent bland yrkesverksamma i åldern 16–29 skulle tacka ja om de blev erbjudna en chefsposition. Fler män än kvinnor uppger att de skulle vilja ha en chefsroll. Detta visar en ny undersökning gjord av Blocket Jobb, i samarbete med Kantar Sifo.

Blocket Jobbs undersökning visar att varannan ung person i åldern 16–29 vill bli chef. De flesta vill ta sig an en chefsroll för att de tror att de kan använda den kompetens som finns i teamet på ett bättre sätt. Det är alltså inte makt eller högre lön som lockar mest. Att ha mer makt och att få bestämma mer är faktiskt det som lockar minst, bara fem procent säger sig vilja ha en chefsroll på grund av detta. Nio procent svarar att det är den högre lönen som är främsta anledningen till att tacka ja.

Undersökningen visar även att kvinnor och män vill bli chef av olika anledningar. Nästan 40 procent av kvinnorna svarar att den främsta anledningen till att vilja bli chef är att kunna utveckla andra, medan 43 procent av männen säger sig vilja använda sitt teams kompetens bättre.

– Chefskap är eftertraktat och för många en drömroll. Det är tydligt hur viktigt det är för många att kollegornas kompetens tas till vara på bästa sätt. Undersökningens resultat indikerar att många upplever att kompetensen inte tas tillvara fullt ut idag. Detta är något vi hoppas nuvarande chefer tar till sig och skapar en arbetsplats där alla medarbetare får utlopp för sina färdigheter och teamet får verktyg för att utvecklas tillsammans, säger Anna Bergius, affärsområdeschef på Blocket Jobb.