Jenny Sommar och Johnny Tilgrim är anställda på Trafikverket, Jenny som projektledare och Johnny som sektionschef. Deras vägar till nuvarande yrkesroller på Trafikverket skiljer sig åt men något de har gemensamt är passionen för samhällsnyttan och karriären de båda gjort.

Text: Susanna Perämäki Foto: Rikard L. Eriksson

Redan som liten visste Jenny vad hon skulle bli. Hon kände ett kall i högstadiet som fick henne att arbeta målmedvetet mot den roll hon har i dag, drygt ett decennium senare. Varje steg hon tagit på vägen mot sin roll som projektledare har varit noggrant planerat och ögonen konsekvent fokuserade på målet.

– Konstigt nog har jag vetat att jag ville bli projektledare sedan högstadiet. Utifrån det målet kämpade jag för att kunna får de betyg som skulle ge mig möjligheten att gå på ett lämpligt gymnasieprogram, och senare även en passande högskoleutbildning. Jag hade stenkoll på vilka poäng som krävdes för att ta mig in på rätt utbildning. Jag vacklade aldrig i mitt kall.

Jenny understryker vikten av gott stöd:

– På gymnasiet tog en lärare mig åt sidan för att tala om att han såg mina kvalifikationer att leda och inspirera en arbetsgrupp. Den läraren bekräftade min självbild i helt rätt tid och det gav bränsle till att fortsatt arbete, jag visste att jag var på rätt väg.

Efter gymnasiet läste Jenny Teknik och Ekonomi på KTH, helt i linje med hennes drömmar och ambitioner och 2017 klev hon in på Trafikverket. Det var då via Academic Work och titeln hon fick var projektingenjör. Några år senare, 2021, blev hon anställd av Trafikverket som projektledare.

– Båda rollerna är fantastiska, man är med och driver projekt framåt. Det som skiljer rollerna åt är att projektledaren är ytterst ansvarig för projektet. Som projektledare jobbar jag med en rad olika specialister inom olika områden, i en så kallad projektgrupp. Vi hjälps åt att driva projektet framåt, mot våra mål. Det kan röra sig om att se till att en anläggning uppfyller ställda krav, är kostnadseffektiv och färdig inom utsatt tid. Under hela projekttiden arbetar vi med kvalitetssäkring och erfarenhetsåterföring, dvs ser vad vi gjort bra och om något kan göras bättre.

När Jenny kom in på Trafikverket upptäckte hon snabbt det varma företagsklimatet.

– Det är ett inkluderande klimat på vår arbetsplats. Alla är hjälpsamma och vill varandra väl. När jag kom in som nyanställd hade jag ingen erfarenhet förutom min utbildning, Trafikverket var min första arbetsplats efter examen. Trots det gick det snabbt att känna sig välkomnad. Hade jag frågor var bemötandet positivt. Hade den jag frågade om hjälp inte svaren till hands, rekommenderade denne alltid någon annan, som kanske kunde besvara min fråga.

På så sätt kom Jenny snabbt in i rutinen på sin nya arbetsplats på Trafikverkets kontor i Stockholm och hon har inga planer på att byta arbetsplats.

– Jag har en arbetsplats och yrkesroll där jag känner att jag utvecklas. Ingen dag är den andra lik. Det är en dynamisk arbetsplats och man blir aldrig helt fullärd.

Detta i kombination med möjligheten att klättra inom företaget och/eller helt sonika byta yrkesroll nämner Jenny som faktorer som gör att anställda tenderar att bli långvariga på Trafikverket.

– Man uppmanar till och med till att testa olika yrkesroller här. Det ser jag som något fint, man är mån om personalens personliga och yrkesmässiga utveckling.

Jenny trivs bra på Trafikverket.

– Jag har alltid velat vara en del av något som är större och skapa värde för andra än mig själv. Att kunna kombinera det och samtidigt arbeta med det som var min karriärdröm: att få projektleda, det är en häftig känsla. Att känna att jag är del av en positiv samhällsutveckling samtidigt som jag lever min dröm gör att jag sover gott om nätterna, avslutar Jenny.

 

Någon som inte gick en lika spikrak väg som Jenny till sin nuvarande position hos Trafikverket är Johnny Tilgrim. Johnny jobbar idag som sektionschef på IT-avdelningen och berättar om sin väg dit:

– Ja, inte tog jag standardvägen inte! Jag hoppade av skolan efter högstadiet och började jobba direkt. Det var i slutet av 1990-talet.

Efter ett par år i arbetslivet insåg Johnny att utbildning behövdes om han ville ta sig någonstans, så han kombinerade studier på distans med jobb och tog sig igenom gymnasiet. Efter gymnasiet läste han universitetskurser i kommunikation och retorik.

– Jag har alltid varit intresserad av hur man kan nå fram med budskap på olika sätt. Hur man kan engagera och inspirera människor beroende på hur man framför budskapet.

2005 började Johnny på vad som då kallades för Banverket och senare skulle bli Trafikverket.

– Jag halkade in på ett bananskal. En kollega från ett annat företag rekommenderade Banverket som arbetsgivare. Hon pitchade in det som ett roligt jobb och arbetsplats, bra kollegor och företagsklimat.

Johnny lyssnade på sin vän och lämnade in en platsansökan.

– Jag började på Banverket som trafikinformatör. Det var ett slitigt jobb med skiftarbete och jag började snabbt önska mig ett dagjobb med kontorstider.

Efter en tid gick Johnnys önskan i uppfyllelse och han flyttade från jobbet som trafikinformatör till huvudkontoret i Solna. Där väntade ett jobb som utredare.

Johnny fortsätter:

– Som utredare har man koll på förseningar i trafiken. Man utreder anledningen till att tåget är försenat och hos vem ansvaret ligger. Den som bär ansvaret för förseningen erläggs en straffavgift. Det kan gälla signalfel, växelfel eller lokfel. Vi tittar på situationen och gör en bedömning utifrån detta.

– Det gick undan. Sex månader på kontoret bara och jag som hade sagt att jag aldrig skulle bli chef! Jag var osäker och visste inte hur jag skulle hantera olika situationer för mig själv. Hur skulle jag kunna leda andra?

Men likt Jennys lärare i gymnasiet fanns en ledare på Johnnys arbetsplats som trodde på honom och gav Johnny mod att acceptera den nya tjänsten.

– Ja, wow alltså, vilket jobb jag fick! Att få leda andra och ge dem rätt förutsättningar och verktyg för att utvecklas i sina yrkesroller är häftigt.

Johnny belyser vikten av att se människan i sin ledarroll.

– Utan människor har jag inget yrke! Att se varje individ är essentiellt i min roll som ledare. Alla är olika och har olika förutsättningar och mål och det må låta lite klyschigt men jag tror man kommer mycket längre med morot än med piska.

Johnny hann utreda förseningar på kontoret under sex månader innan den tillförordnad chef blev långtidssjukskriven och Johnny erbjöds dennes tjänst.

Johnny är entusiastisk över sin yrkesroll och Trafikverket som arbetsplats.

– Här finns 150 olika yrken representerade and ”the sky is the limit”. Du sätter själv dina mål för vad du vill uppnå och har alltid möjlighet att påverka din karriär på Trafikverket. Vi har till och med något som så fiffigt heter Trafikverksskolan, vår egen utbildningsexpertis! Här finns utbildningar såväl både digitala som fysiska och det finns en enorm vidd av utbildningar för anställda att ta del av. Det kan vara till exempel en kurs i personlig utveckling, ledarskap eller att bli bättre på att hålla presentationer. Här finns verkligen inga ursäkter, man ges alla verktyg och förutsättningar för att lyckas och trivas på sin arbetsplats.

Johnny tänker på sin egen resa.

– Det är intressant att se hur livet utvecklas och hur lite jag visste om min framtid och mig själv. Jag var osäker i min ledarroll och trodde inte att jag hade det som krävdes. Nu kan jag säga att jag har landat i min roll och växt otroligt mycket och jag inte tänka mig en annan yrkesroll.

Nästa steg för Johnny är att bli chef över cheferna, men dit stressar han inte, även om det är en morot för Johnnys framtida utveckling.

– Skulle möjligheten ges mig, ja då skulle jag nappa direkt. Jag har lärt mig att man aldrig ska säga nej till något så jag stänger inga dörrar.

Vidare pratar Johnny om framtiden.

– Den är redan här och händer just nu. Digitaliseringen går enormt fort. Vi kommer snart ha ett uppkopplat vägnät och det kommer att ske stora tekniska förändringar som kräver innovativa lösningar. Vi uppfinner framtiden och det kräver nya kompetenser. Vi ser redan nu att vi kommer behöva en rad olika kompetenser exempelvis människor som kan arbeta med digitala mötestjänster, programmerare, projektledare… ja efterfrågan på kompetent personal är enorm hos Trafikverket, redan nu.

Johnny rekommenderar varmt Trafikverket som arbetsplats.

– För mig känns det viktigt att min arbetsplats bidrar till samhällsnyttan och det är en känsla jag bär med mig i mitt dagliga arbete. Jag är med och förenklar och förbättrar livet för medborgare och näringsliv. Samtidigt får jag utveckla människor. Trafikverket erbjuder ett fantastiskt arbetsklimat. Vi kollegor är utspridda över hela landet och man träffar inte alla fysiskt, däremot samarbetar vi och hjälper varandra. Jag tror även att utvecklingsmöjligheterna på Trafikverket bidrar till den positiva företagsandan som råder. Man kan göra karriär här, om man vill. Det är fint, avslutar Johnny.