Framtidens samhälle kommer allt närmare

I en nära framtid kommer vi bli allt mer beroende av teknik och digitala lösningar. Hur denna digitalisering kommer att påverka samhället är en högst aktuell fråga för medarbetare på Trafikverket. Människor ska kunna ta sig till varandra och varor ska komma fram på ett smidigt och hållbart sätt. För att klara av dagens och framtidens utmaningar behöver Trafikverket några av Sveriges skarpaste och mest lösningsorienterade medarbetare.

Text: Hanna von Zweigbergk Foto: Rickard L. Eriksson

Via Trafikverkets traineeprogram får nyutexaminerade möjligheten att lära sig allt om de utmaningar som finns kopplat till Sveriges transportsystem. Trafikverket ansvarar för hela det statliga väg- och järnvägsnätet vilket innebär att framtidens samhälle påverkas av hur Trafikverket planerar, bygger och underhåller våra vägar och järnvägar. De utmaningar som Trafikverket nu står inför rör hela samhället och får enorma konsekvenser om arbetet inte görs på rätt sätt. 

En som har stor inblick i hela verksamheten och som har klättrat i organisationen är Pernilla Ngo Magnusson, enhetschef inom Investering. Pernilla började som trainee på Trafikverket redan 2011 och har sedan dess arbetat med ett flertal projekt där hon har fått inblick i hur komplext och spännande Trafikverkets uppdrag är. 

Efter sin ingenjörsexamen arbetade Pernilla som konsult på ett teknikkonsultföretag med bland annat Trafikverket som beställare. Hon var precis i starten av sin karriär och trivdes med sitt nya jobb. Därför var hon lite tveksam när hennes mentor rekommenderade henne att söka in till Trafikverkets traineeprogram. Hon skickade in en ansökan i sista sekund och blev en av de som fick komma in på en intervju. Väl där såg hon vilka enorma möjligheter det fanns för henne på Trafikverket och när hon blev erbjuden en plats tog hon direkt chansen.

— Det var spännande att se hur det var att jobba på beställarsidan istället för på konsultsidan, som jag var van vid. Det är två helt olika sidor. Som konsult får du vara med i utredningen men du får inte fatta beslut eller styra inriktningen på projekten. 

Under Pernillas traineeperiod fick hon möjligheten att ingående utforska flera verksamhetsområden inom myndigheten. Samtidigt var hon involverad i projekt på området Investering där hon var anställd.

— Jag hade en väldigt lyhörd chef som gjorde att jag fick möjligheter att arbeta med uppdrag ute hos entreprenörer men också på bland annat Näringsdepartementet. Under en period fick jag dessutom följa arbetet i högsta ledningsgruppen för att lära mig mer om verksamheten utifrån ett ledarskapsperspektiv. Det hjälpte mig att se hur allt hängde ihop. Den helhetsbild jag fick under min traineeperiod har rustat mig för flera av de roller som jag haft på Trafikverket sedan dess. Idag förstår jag bredden av verksamheten och hur alla dess delar är viktiga för att nå Trafikverkets visioner och mål. 

I ett tidigt skede fick Pernilla

ett eget projekt att driva. Målsättningen var att få praktisk erfarenhet av alla moment som ingår i projektledning samtidigt som hon hade något att arbeta med i ”mellanperioderna”. Det vill säga de perioder som hon inte befann sig ute på uppdrag i verksamheten eller medverkade i andra projekt. 

— Jag hade en väldigt tät dialog med min chef där vi tillsammans bestämde vilka områden jag ville lära mig mer om. Det var väldigt viktigt för mig och min chef att allt som ingick i traineeperioden skulle bidra till min personliga utveckling och inom rollen som projektledare.

— Traineeperioden bidrog till många utvecklingsmöjligheter för mig och jag kunde bygga upp ett otroligt kontaktnät. Jag fick en jättebra start här på Trafikverket men det är självklart upp till dig själv också. Vilket driv och vilken initiativförmåga du har spelar stor roll. Som trainee får du själv vara med och påverka många delar i programmet. 

Pernilla medverkade under sin traineeperiod

i ett flertal EU-projekt som betydde att hon åkte ner till Bryssel titt som tätt. Vad hon inte visste då var att hon skulle få fortsätta arbeta med olika EU-projekt när hennes traineeperiod var avslutad.

— Jag hade aldrig tänkt att jag skulle jobba med internationella frågor när jag började som trainee. När traineeperioden var slut fick jag en skräddarsydd tjänst där jag arbetade halvtid som projektledare på enheten för Investering och halvtid inom EU-projekten. Det visar på vilka möjligheter Trafikverket ser i sina medarbetare. De gav mig en chans att fortsätta arbeta med något som jag hade stött på som trainee.

Efter ungefär två år hamnade hon i ett läge där det var var svårt rent logistiskt sett att arbeta med både internationella och regionala projekt. Som tur var gick en av chefsstrategerna i pension vilket lämnade plats åt Pernilla att gå över till heltid på ett av de större EU-projekten. 

— Tillsammans med åtta andra länder arbetade vi med Gröna korridorer i Europa. Projektet handlade om effektiva godstransporter vilket var ett riktigt spännande och roligt projekt. Många av de godstransporter som sker idag är gränsöverskridande och för Sverige, som är beroende av export, är det otroligt viktiga frågor som tas upp.

Idag är hon tillbaka på enheten för Investering som enhetschef där hon stöttar och leder enhetens projektledare och projektingenjörer. 

— I början hade jag inte tänkt stanna särskilt länge på Trafikverket, man är ny i karriären och det kan vara bra att testa olika vägar.  Jag insåg snabbt att Trafikverket hade så mycket av det som man behöver för att utvecklas, både yrkes- och karriärmässigt.

— Här får vi vara med och driva samhällsutveckling och påverka både dagens och framtidens samhälle. Samtidigt får jag i min roll jobba med människor genom att lyfta dem, utmana dem och se dem växa. Det är en sak som verkligen driver mig framåt.

Clara Pedersen Bergli

En som kan berätta mer om Trafikverkets traineeprogram är Clara Pedersen Bergli, utredare inom verksamhetsområdet underhåll. Hon sommarjobbade på Trafikverket under sin studietid och började sin karriär på myndigheten som trainee för nästan två år sedan.

— Jag lockades av möjligheten att jobba med något som var brett. Det finns så många spännande projekt och möjligheter på Trafikverket. Du får också arbeta med frågor som är viktiga på riktigt.

— Som trainee fick du en anställning och du visste vilken tjänst du skulle få efter din traineeperiod. Det var väldigt viktigt för mig, att inte bara hoppa runt en massa. Jag visste var jag hörde hemma.

Clara berättar att de som gick traineeprogrammet hade en gemensam vecka i månaden där de tillsammans åkte ut på studiebesök i verksamheten. Alla hade sedan olika upplägg beroende på vilken del i organisationen man hörde till.

— Jag och min chef kom överens om att det var viktigt med mycket praktik för min del. Det är inte alla som får den möjligheten så jag passade på att praktisera på så många områden jag kunde.

Hon började sin praktik på nationell planering

där planen för transportsystemet 2018-2029 sätts upp. Ett steg ner är den regionala planeringen där åtgärder för Stockholms-området planeras. Efter detta fick hon se hur byggnationen gick till på Förbifart Stockholm. Hon avslutade sin praktik på underhåll där det handlar om underhållsarbete på befintliga vägar och anläggningar.

— På praktiken fick jag möjlighet att se hela kedjan – från planeringsstadiet till utförande och till sist underhåll. Det hjälpte mig att förstå att varje del i vårt arbete är viktig för att helheten ska bli bra. Det stämmer verkligen att vi tillsammans gör Sverige närmare.

Hon har sedan sin traineeperiod arbetat med både stora och små projekt som berör området underhåll. Det senaste halvåret har hon dessutom fått prova på projektledarrollen. Som projektledare för underhållet på trafiksäkerhetskamerorna i hela landet.

— Mitt jobb är att se till att kamerorna fungerar och att de lagas om vi hittar något fel. Om de inte fungerar är det mitt jobb att se till att de gör det. Det är så tydligt kopplat till trafiksäkerhet som är en viktig fråga

Idag finns ungefär 1800 trafiksäkerhetskameror uppsatta längs de statliga vägarna i Sverige. Att se till att dessa fungerar som de ska är ett arbete som räddar många liv. 

— Självklart känns det som en stor utmaning att ta sig an. När jag jobbar med större projekt som dessutom är avgörande för andra inser jag att det vi arbetar med verkligen påverkar människors liv. 

Som utredare och projektledare

har Clara fått uppleva en annan utmaning. Nämligen avståndet mellan sina medarbetare. Trafikverket har sitt huvudkontor i Borlänge och sammanlagt finns 25 olika kontor fördelade i sex regioner. 

— Jag samarbetar med många medarbetare som sitter i andra städer. Det är lite av en utmaning men oftast är det inga problem. Dagens digitalisering gör det möjligt för oss att kommunicera på olika sätt. Det blir många skype-möten, säger hon och avslutar med ett leende.

Tony Börjesson

En av de som Clara gick traineeprogrammet tillsammans med är Tony Börjesson, kommunikatör på en avdelning som jobbar med nationell extern kommunikation. När han berättar om sina erfarenheter och karriärval märks det tydligt att han är stolt över sitt yrke.

— I grunden är jag utbildad statsvetare och kommunikatör, så jag har en dubbel kandidatexamen och en master inom kommunikation. Under studietiden arbetade jag extra som Copy Manager och fick även uppdraget att representera Göteborgs universitet som studentambassadör i olika sammanhang runt om i landet.

Tony blev rekommenderad

att läsa på om olika traineeprogram för att få information om vilka vägar det fanns att gå efter studierna.

— Jag hade hört att det var en väldigt bra ingång till arbetslivet och att man fick möjlighet att lära sig mycket under en kort tid. Det visade sig stämma väldigt bra.

Han fastnade för Trafikverkets populära upplägg som för första gången erbjöd en traineeplats inom just kommunikation.

— För mig var själva tjänsten avgörande. Att kunna jobba med kommunikation i ett sammanhang som präglas av viktiga beslut, politisk och medial närvaro och som är beroende av allmänhetens förtroende. Det kändes inspirerande att beskriva och förmedla samhällsnyttan och att vara en länk mellan politik och allmänheten. Ser man utifrån min utbildningsbakgrund är det här en perfekt kombination.

— Jag minns också att jag imponerades av att Trafikverket var en av få stora organisationer som tog in en trainee inom kommunikation.

Upplägget bestämmer traineen

själv tillsammans med sin chef så att det blir anpassat utifrån ens intressen och kompetens. För Tonys del arbetade han halva tiden på kommunikationsavdelningen och halva tiden var han ute på praktik och studiebesök.

— Det gjorde att jag fick möjlighet att se många delar i verksamheten. Att lära sig på djupet om alla olika regioner och verksamhetsområden.

Det är uppenbart att Tony trivdes på sin nya arbetsplats och snabbt såg nyttan i det han arbetade med. När han får frågan om det finns fördelar med att börja sin karriär som trainee berättar han entusiastiskt om vad hans första tid på Trafikverket gav honom.

— En otroligt lärorik och rolig start på arbetslivet! Som trainee fick jag nya insikter om hur grundläggande transportsystemet är för samhällsutvecklingen och vilka möjligheter som finns inför framtiden. En fördel som trainee är att man får träffa otroligt många trevliga och kompetenta människor, både på Trafikverket och inom branschen. Dessutom lär man känna många nya vänner under året, inte minst i ens eget trainee-gäng, säger Tony med ett leende.

— Att få chansen att djupdyka i hur väg- och järnvägssystemen är uppbyggda, och se hur en så pass stor organisation styrs och hur de olika verksamhetsområdena fungerar och hänger ihop. Alla olika delar är beroende av varandra för att helheten ska fungera – och de ser till att vi har ett hållbart transportsystem som gör Sverige närmare. Både för personer och varor. Men det blev också tydligt hur viktigt samarbetet med andra aktörer är för att utvecklingen ska fortsätta.

I slutet av Tonys traineeperiod

valde han, som många andra, att åka på utlandspraktik. Sex veckor spenderades på Sveriges EU-representation i Bryssel där han fick lära sig hur EU:s transportpolitik förhandlas och hur kommunikationsarbetet och samspelet med media fungerar på plats.

— Det gav mig en unik inblick i hur EU:s beslutsprocess fungerar och hur Sverige är med och påverkar det som bestäms i Bryssel. En grym erfarenhet av internationellt arbete och det var också kul att se vilken stark ställning Sverige har inom EU när det gäller t.ex. trafiksäkerhet och hållbarhet.

— Jag fick också en ökad förståelse för hur betydelsefullt det är att EU:s medlemsländer samarbetar inom transportfrågor, vilket starkt inflytande det har på nationell lagstiftning. Frågor som Trafikverket ofta berörs av i slutändan. Betydelsen blev tydlig av att vi, i rollen som expertmyndighet, är med och bidrar med fakta, kunskap och kompetens i frågor som förhandlas i Bryssel.

Inskolad i kommunikatörsrollen

satte sig Tony snabbt in i sitt uppdrag på Trafikverket. Han började på avdelningen för kund- och leverantörskommunikation. I praktiken innebar det att han arbetade med extern kommunikation ut mot allmänheten och näringslivet.

— Det ryms en hel del. Vi jobbar mot flera stora målgrupper, det är bland annat tågresenärer och trafikanter, men även järnvägsbranschen och leverantörer. Jag jobbar en hel del med utvecklingen av trafikinformation till tågresenärer, omvärldsanalys, och är även med i ett robotiseringsprojekt.

— Tidigare i år fick jag också möjligheten att vara med och projektleda en informationskampanj om sommarens underhållsarbeten på järnvägen – där vi berättade om den stora upprustning som nu sker och att insatserna görs på de ställen som ger störst effekt i hela systemet.

Som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom offentlig sektor och med över 150 olika yrken erbjuder Trafikverket många möjligheter att både utvecklas i sin yrkesroll och klättra på karriärstegen.

— Det finns så otroligt många möjligheter att antingen byta spår eller fortsätta växa i din befintliga roll. Du har alltid nytta av din tidigare erfarenhet på Trafikverket och kan använda den inom andra verksamhetsområden i organisationen.

De utmaningar som Trafikverket

har framför sig är stora och det krävs en viss mentalitet för att vara med och driva de viktiga frågor som myndigheten jobbar med. När vi diskuterar de största utmaningarna år 2020 nämner Tony kompetensförsörjning, men lyfter också trafikinformationen till tågresenärer som ett prioriterat område.

— När tågförseningar uppstår är det viktigt att snabbt kunna få användbar trafikinformation för att kunna använda sin tid på bästa sätt. Detta jobbar vi stenhårt med att förbättra, och det finns en del kvar att göra. Men många viktiga projekt är redan igång för att digitalisera och effektivisera trafikinformationen. Vi har också sett hittills under 2019 att nöjdheten med trafikinformationen vid förseningar har ökat hos resenärer.

— Det händer just nu väldigt mycket vilket gör att det varje dag är spännande att komma till jobbet. Trafikverket är med och leder omställningen av transportsystemet, det handlar om exempelvis fossilfria transporter och ett digitaliserat transportsystem. Vi pratar elvägar och ett uppkopplat underhållsarbete på Sveriges järnvägar, till exempel. Och allt handlar såklart om att skapa ökad tillgänglighet inom ramen för ett hållbart transportsystem. Något som är både intressant och meningsfullt eftersom det skapar samhällsnytta. Vi lägger grunden för samhällsutveckling och ger bättre möjligheter att bo, studera och arbeta i hela vårt avlånga land.

Trots att Tony är relativt ny i sin roll som kommunikatör på Trafikverket har han snabbt blivit varm i kläderna. Det märks att han brinner för de frågor som han arbetar med.

— När du jobbar på Trafikverket får du stort eget ansvar och känner en meningsfullhet i ditt jobb. Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter och får möjlighet att själv planera mitt arbete i stor utsträckning – vilket är bra för min personliga utveckling.

— Här finns också engagerade och kompetenta kollegor samt ett öppet arbetsklimat – det är häftigt att det finns så otroligt mycket kunskap inom en och samma organisation. Alla är väldigt hjälpsamma och ser till att vi kommer framåt tillsammans, avslutar han med stolthet.