”DET HÄR ÄR MITT ABSOLUTA DRÖMJOBB”

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

Stefan Kurki går Trafikverkets traineeprogram och förbereder sig inför att kunna utreda och planera transportsystem. Något han beskriver som en lyxtillvaro.

När Stefan Kurki påbörjade Trafikverkets traineeprogram i september i år förstod han att det skulle bli ett annorlunda år. Inte bara på grund av coronapandemin, som inneburit att han hittills primärt jobbat hemifrån, utan också för att traineeåret är ett år som inte kommer likna något annat. Ett år vars syfte är att förbereda sig inför den tjänst inom Trafikverket han rekryterats för.

– Under traineeåret handlar det om att skapa sig ett starkt nätverk och förståelse för hela organisationen, inte bara det man själv kommer att arbeta med. Hade det inte varit för pandemin hade jag därför rest kors och tvärs genom Sverige för att få en insyn i verksamheten. Istället består dagarna av många videosamtal, men det är också väldigt givande och går bra, säger Stefan Kurki som tillägger att Trafikverket ligger i framkant när det gäller digitala möten, då man i flera år har lett en satsning för att stötta svenska myndigheter i att öka andelen digitala möten genom REMM – resfria och digitala möten i myndigheter.

Ett annat syfte med Trafikverkets traineeprogram, och den unika möjlighet det innebär att få en bred kunskap om organisationen och ett nätverk inom den, är att effektivisera samverkan och samarbete över organisationsgränserna. Något som kommer underlätta den dag då Stefan går in i sin nya tjänst som Samordnare Leveranskvalitet Användbarhet.

– När jag såg annonsen om tjänsten och läste att jobbet handlade om att utreda och planera transportsystemet fastnade jag direkt. Det här är mitt absoluta drömjobb.

Stefan höll vid den tiden precis på att avsluta sina studier på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), där han läst Farkostteknik med en master i Fordonsteknik. Med sin studiebakgrund hade det varit mest troligt att som nyutbildad fordonsingenjör söka sig till företag som Scania eller Volvo.

Och det gjorde han också, men han hade samtidigt svårt att släppa tanken på en kurs i utbildningen.

– För ett och ett halvt år sedan läste jag en kurs om urban modellering, trafikflöden och att planera transportsystem. Det var en enda kurs men den fick mig att inse att det är ju det här jag vill göra. Jag vill inte bygga bilar, jag vill göra transporterna bättre. Det är de stora frågorna jag är intresserad av.

Så när Stefan såg annonsen om traineetjänsten som Samordnare Leveranskvalitet Användbarhet på Trafikverket var det självklart för honom att söka.

– Leveranskvaliteter är ett internt mått på Trafikverkets åtgärder och hur de påverkar, såsom punktlighet, kapacitet, trafiksäkerhet, användbarhet, järnväg samt miljö och hälsa. För varje leveranskvalitet finns det en samordnare som samlar in underlag för att redovisa effekter av det vi gör.

Som leveranskvalitetssamordnare handlar det således om att ta fram mått och mål som man kan avläsa och följa upp.

– Vissa områden är väldigt enkla att mäta, såsom kapacitet. Mitt eget område, användbarhet – huruvida transportsystemet blivit mer eller mindre användbart – är mer diffust. Det kan exempelvis handla om stationer blir mer tillgängliga för folk med olika typer av funktionsvariation. Det är helt enkelt ett utrednings- och utvecklingsarbete.

Men innan Stefan fullt ut går in i tjänsten ägnar han alltså ett år till att förbereda sig för den genom exempelvis att gå på kunskapsseminarium och att möta personer på olika enheter och avdelningar för att få reda på mer om hur de arbetar.

– Att gå traineeprogrammet är den absolut bästa möjliga introduktion man kan få. Det innebär ett helt år av fördjupning och breddning på samma gång. Jag har egentligen inget leveransansvar just nu, utan ska bara skapa mig ny kunskap, förståelse och ett nätverk. Och som trainee mottas jag med öppna armar vart jag än vänder mig. Här på Trafikverket vill man verkligen dela med sig av sin kunskap. Det är extremt lyxigt, en drömtillvaro, måste jag säga.

Varför är Trafikverket en bra arbetsplats?
– Hela vårt syfte är att förbättra och förenkla för Sveriges medborgare. Det är en samhällsbyggande myndighet. Att få jobba med att göra livet bättre för alla varje dag genomsyrar arbetssättet, diskussionerna och personalen. Alla brinner verkligen för det här. Jag har aldrig upplevt något liknande. Det är otroligt inspirerande.

Vad ser du själv för utvecklingspotential?
– En av de stora fördelarna med Trafikverket är att man uppmuntras till att hellre byta jobb inom myndigheten än att byta till något utanför dörrarna. Det finns ju så många olika tjänster och internutbildningar inom Trafikverket, vilket är både utvecklande och inspirerande. Jag har märkt att väldigt många är här länge men har bytt tjänster genom åren. Det hoppas jag också på, för enligt mig är Trafikverket en fantastisk arbetsplats.