Framtidens samhälle kommer allt närmare

I en nära framtid kommer vi bli allt mer beroende av teknik och digitala lösningar. Hur denna digitalisering kommer att påverka samhället är en högst aktuell fråga för medarbetare på Trafikverket. Människor ska kunna ta sig till varandra och varor ska komma fram på ett smidigt och hållbart sätt. För att klara av dagens och framtidens utmaningar behöver Trafikverket några av Sveriges skarpaste och mest lösningsorienterade medarbetare.

Text: Hanna von Zweigbergk Foto: Rickard L. Eriksson

Via Trafikverkets traineeprogram får nyutexaminerade möjligheten att lära sig allt om de utmaningar som finns kopplat till Sveriges transportsystem. Trafikverket ansvarar för hela det statliga väg- och järnvägsnätet vilket innebär att framtidens samhälle påverkas av hur Trafikverket planerar, bygger och underhåller våra vägar och järnvägar. De utmaningar som Trafikverket nu står inför rör hela samhället och får enorma konsekvenser om arbetet inte görs på rätt sätt. 

En som har stor inblick i hela verksamheten och som har klättrat i organisationen är Pernilla Ngo Magnusson, enhetschef inom Investering. Pernilla började som trainee på Trafikverket redan 2011 och har sedan dess arbetat med ett flertal projekt där hon har fått inblick i hur komplext och spännande Trafikverkets uppdrag är. 

Efter sin ingenjörsexamen arbetade Pernilla som konsult på ett teknikkonsultföretag med bland annat Trafikverket som beställare. Hon var precis i starten av sin karriär och trivdes med sitt nya jobb. Därför var hon lite tveksam när hennes mentor rekommenderade henne att söka in till Trafikverkets traineeprogram. Hon skickade in en ansökan i sista sekund och blev en av de som fick komma in på en intervju. Väl där såg hon vilka enorma möjligheter det fanns för henne på Trafikverket och när hon blev erbjuden en plats tog hon direkt chansen.

— Det var spännande att se hur det var att jobba på beställarsidan istället för på konsultsidan, som jag var van vid. Det är två helt olika sidor. Som konsult får du vara med i utredningen men du får inte fatta beslut eller styra inriktningen på projekten. 

Under Pernillas traineeperiod fick hon möjligheten att ingående utforska flera verksamhetsområden inom myndigheten. Samtidigt var hon involverad i projekt på området Investering där hon var anställd.

— Jag hade en väldigt lyhörd chef som gjorde att jag fick möjligheter att arbeta med uppdrag ute hos entreprenörer men också på bland annat Näringsdepartementet. Under en period fick jag dessutom följa arbetet i högsta ledningsgruppen för att lära mig mer om verksamheten utifrån ett ledarskapsperspektiv. Det hjälpte mig att se hur allt hängde ihop. Den helhetsbild jag fick under min traineeperiod har rustat mig för flera av de roller som jag haft på Trafikverket sedan dess. Idag förstår jag bredden av verksamheten och hur alla dess delar är viktiga för att nå Trafikverkets visioner och mål. 

I ett tidigt skede fick Pernilla

ett eget projekt att driva. Målsättningen var att få praktisk erfarenhet av alla moment som ingår i projektledning samtidigt som hon hade något att arbeta med i ”mellanperioderna”. Det vill säga de perioder som hon inte befann sig ute på uppdrag i verksamheten eller medverkade i andra projekt. 

— Jag hade en väldigt tät dialog med min chef där vi tillsammans bestämde vilka områden jag ville lära mig mer om. Det var väldigt viktigt för mig och min chef att allt som ingick i traineeperioden skulle bidra till min personliga utveckling och inom rollen som projektledare.

— Traineeperioden bidrog till många utvecklingsmöjligheter för mig och jag kunde bygga upp ett otroligt kontaktnät. Jag fick en jättebra start här på Trafikverket men det är självklart upp till dig själv också. Vilket driv och vilken initiativförmåga du har spelar stor roll. Som trainee får du själv vara med och påverka många delar i programmet. 

Pernilla medverkade under sin traineeperiod

i ett flertal EU-projekt som betydde att hon åkte ner till Bryssel titt som tätt. Vad hon inte visste då var att hon skulle få fortsätta arbeta med olika EU-projekt när hennes traineeperiod var avslutad.

— Jag hade aldrig tänkt att jag skulle jobba med internationella frågor när jag började som trainee. När traineeperioden var slut fick jag en skräddarsydd tjänst där jag arbetade halvtid som projektledare på enheten för Investering och halvtid inom EU-projekten. Det visar på vilka möjligheter Trafikverket ser i sina medarbetare. De gav mig en chans att fortsätta arbeta med något som jag hade stött på som trainee.

Efter ungefär två år hamnade hon i ett läge där det var var svårt rent logistiskt sett att arbeta med både internationella och regionala projekt. Som tur var gick en av chefsstrategerna i pension vilket lämnade plats åt Pernilla att gå över till heltid på ett av de större EU-projekten. 

— Tillsammans med åtta andra länder arbetade vi med Gröna korridorer i Europa. Projektet handlade om effektiva godstransporter vilket var ett riktigt spännande och roligt projekt. Många av de godstransporter som sker idag är gränsöverskridande och för Sverige, som är beroende av export, är det otroligt viktiga frågor som tas upp.

Idag är hon tillbaka på enheten för Investering som enhetschef där hon stöttar och leder enhetens projektledare och projektingenjörer. 

— I början hade jag inte tänkt stanna särskilt länge på Trafikverket, man är ny i karriären och det kan vara bra att testa olika vägar.  Jag insåg snabbt att Trafikverket hade så mycket av det som man behöver för att utvecklas, både yrkes- och karriärmässigt.

— Här får vi vara med och driva samhällsutveckling och påverka både dagens och framtidens samhälle. Samtidigt får jag i min roll jobba med människor genom att lyfta dem, utmana dem och se dem växa. Det är en sak som verkligen driver mig framåt.