Framtidens samhälle kommer allt närmare

På Trafikverket stavas framtid HÅLLBARHET. Det betyder att verksamhetens långsiktiga mål genomsyras av FN:s hållbarhetsmål. Och att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

  Trafikverket planerar, bygger och sköter det statliga väg- och järnvägsnätet. De ansvarar även för den långsiktiga planeringen av sjö- och luftfart. Kort sagt en arbetsplats som knyter samman Sverige med alltmer digitaliserad teknik. Och som förenar yrkesstolthet med framtidsvisioner.

Text: Monica Rogstadius Foto: Rickard L. Eriksson & Nicke Johansson

Malin Theorin-Wallander, kommunikationsstrateg på Kommunikationsavdelningen och ansvarig för Trafikverkets varumärke, har varit med från starten och sett organisationen födas och ta form.

Rikstäckande perspektiv

Efter sin kandidatexamen inom media- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Väst har hon hela tiden haft Göteborg som fysisk arbetsplats. Även om hon har jobbat med ett nationellt perspektiv i myndigheter som verkat över hela Sverige.

Först på Vägverket men 2010 när Trafikverket bildades tog hon steget vidare dit.

— Jag lockades av att det var stora kommunikationsmöjligheter. Här fanns utmaningar och utvecklingsmöjligheter både för Trafikverket och mig, berättar Malin.

Syns man så finns man

Det är en myndighet som syns och hörs. Och som det också pratas om, så jag förstår att hon fick något att sätta tänderna i.

— Ja, uppdraget att jobba fram hela varumärket, hur det ska se ut och hur det ska upplevas, kändes givetvis spännande. För det är så klart en utmaning att vidga allmänhetens syn på Trafikverket, fortsätter hon.

Även om huvudkontoret ligger i Borlänge så finns förutom alla förarprovskontor sammanlagt 27 olika kontor fördelade i sex regioner. Men uppdragen är desamma över hela Sverige.

Vägar och genvägar

Trafikverket är en myndighet som inte bara skapar vägar, utan också genvägar. Över hav, älvar, fjordar och sjöar. Från Norrbotten till Skåne, i glesbygd och storstäder. En slags spindel i nätet för folks vardag mellan öar och fastland.

—  Det finns många erfarenheter och lärdomar att hämta från varandra, även om de geografiska förutsättningarna skiljer sig. Skåningarna har kanske inte så mycket nytta av norrlänningarnas erfarenhet av att skapa isvägar över sjöar, säger hon med ett skratt. Men i många andra fall vidgar vi våra vyer genom att samarbeta nationellt.

Digitaliseringens möjligheter

På frågan om varför hon stannat så länge som snart tio år svarar hon att hon helt enkelt inte ser något skäl att flytta på sig.

— Här är högt i tak och jag får pröva mig fram och utvecklas. Det som gällde för mig som kommunikatör för tio år sedan är förlegat idag. Nu hittar jag nya spännande vägar genom digitaliseringen. Kanalerna har blivit fler, betydligt snabbare och mer träffsäkra, som exempelvis LinkedIn, förklarar hon. Och dessutom är det en arbetsplats som präglas av omtanke, säger hon med värme i rösten.