DE VERKAR FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA RESANDE

– OCH GÖR SVERIGE NÄRMARE

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rikard L. Eriksson

Utvecklande, utmanande och helt avgörande för ett hållbart, effektivt och modernt resande. Trafikverkets arbete med det statliga väg- och järnvägsnätet är en nyckel in till framtiden. Så även för de som arbetar där. Vi har träffat några av dem.

På Trafikverket i Helsingborg möter vi Henrik Andersson. Han är uppvuxen med lantbruk och har alltid varit intresserad av maskiner och anläggningar. När han en gång i tiden fick chansen att arbeta som entreprenör inom branschen fick han också större intresse för produktion, så han bestämde sig för att läsa till väg- och vatteningenjör.

– Under min studietid kom jag i kontakt med några olika bolag som erbjöd traineetjänster. Möjligheten att få lära känna en bolagsorganisation på en djupare nivå intresserade mig och efter ett antal intervjuer valde jag att gå vidare med Trafikverkets traineetjänst, berättar han.

Under traineetjänsten fick Henrik snabbt upp ögonen för området investering och produktion.

– Det är ett område där jag får möjlighet att arbeta med ett projekt från start till slut, från planering och ritning till verklighet. Det är väldigt kul att följa hela resan. Några av projekten jag har varit med och byggt använder jag själv idag när jag pendlar till arbetet.

Under sin tid på Trafikverket har Henrik till största del varit projektledare för olika järnvägsprojekt.

– Jag har exempelvis varit med och bytt ut kontaktledningssystemet på cirka 14 mil järnväg, byggt nya stationer och optimerat signalsystemet på järnvägen. Vi har lagt ner väldigt mycket arbete på att göra järnvägen mer effektiv, säker och tillgänglig.

I dag arbetar Henrik med att bygga ut ett enkelspår till dubbelspår och ser många utvecklings- och karriärmöjligheter.

– Trafikverket erbjuder en rad utbildningar. Just nu vill jag fokusera på att utveckla min kunskap inom ledarskap och juridik, säger han.

LÄS MER OM TRAFIKVERKET PÅ WWW.TRAFIKVERKET.SE/JOBBAHOSOSS