Spindeln i nätet förbereder för högre hastighet på Dalabanan

Spindeln i nätet förbereder för högre hastighet på Dalabanan

I denna intervju får vi ta del av Alva Palmaers resa till sin roll på Trafikverket.

Text & Foto: Sanfrid Bergman

Text & Foto: Sanfrid Bergman

Alva Palmaer har funnit sin plats som projektingenjör på Trafikverket sedan början av året. I denna roll får hon möjlighet att arbeta med olika projekt inom infrastrukturområdet och upplever att ingen dag är den andra lik. 

– Jag har lite av en ”spindeln i nätet” roll, vilket innebär att jag får hantera många olika situationer och uppgifter. Det kan handla om allt från att hantera fakturor till tidsplanering och ekonomi.

Genom ett utbildningsprogram och praktisk erfarenhet får hon en bred kompetens och utvecklas kontinuerligt. Hon betonar vikten av att utbildningen hon går parallellt med jobbet är relevant och hjälper henne att förstå och implementera kunskapen i praktiken.

– Jag har verkligen fått en slags “All inclusive” resa in i min yrkesroll. I och med utbildningen och den support jag fått och fortfarande får, har jag alla förutsättningar att lyckas i min yrkesroll.

Det mest givande i hennes arbete är att hon får möjlighet att bidra till samhällets förbättring vilket ger mening till hennes arbete. Relationen till kollegorna på Trafikverket beskriver hon som mycket god. Alva upplever en stark gemenskap med de andra deltagarna i utbildningsprogrammet och de har roligt tillsammans. Hon får också stöd och samarbete från sina kollegor i det aktuella projektet. Hon känner sig trygg i sin roll och har en handledare att vända sig till vid behov.

För närvarande arbetar Alva med projektet Dalabanan som omfattar järnvägen mellan Uppsala norra och Avesta-Krylbo. Hon fokuserar på att förbereda för högre hastigheter och höja säkerheten genom att vidta åtgärder som att lägga om spår, räta upp kurvor och installera nya ledningar. 

En av de största utmaningarna i Alvas roll är att hantera ekonomi och tidsplanering.

– De prognoser som lagts för projekten faller inte alltid ut som man kanske hade trott. Att anpassa sig till förändrade förutsättningar är en kontinuerlig utmaning. Men genom flexibilitet och omplanering går det mesta att lösa.

Trafikverket är en stor och stabil arbetsgivare, vilket är en stor anledning till att Alva sökte jobbet. Hon uppskattar möjligheten till intern utveckling och att vara en del av en inflytelserik myndighet. Hon nämner också att man med hennes utbildning är relevant även för konsulter och entreprenörer. 

Alva berättar vidare om sin utbildningsbakgrund och hur hon kom till sin nuvarande position. 

– Jag var ute och reste en del och när jag kom tillbaka till en vardag i Sverige hade jag fått intresse för stadsplanering. Jag började plugga det vid Stockholms universitet och när jag blev klar hittade jag en roll som biträdande planerare på Trafikverket. Det blev min väg in. 

Efter att ha studerat samhällsplanering vid Stockholms universitet och arbetat som biträdande planerare på Trafikverket, sökte hon den nuvarande utbildningen och rollen som projektingenjör.

– Jag har alltid varit intresserad av projektledning och när jag såg jobbet ute på Trafikverkets intranät kände jag att det var rätt. Att ha det större perspektivet och den tidigare nämnda “spindeln i nätet” rollen tilltalade mig verkligen.

När det gäller huruvida Alva skulle kunna rekommendera sin utbildning till andra framhåller hon att det är ett stort plus med dess breda och teoretiska karaktär. Hon nämner dock att om någon föredrar mer praktiska utbildningar kan det vara bra att överväga alternativ som till exempel KTH. Hon tillägger även att en kombination av teori och praktik kan vara fördelaktig.

Avslutningsvis ger Alva några tips till den som vill nå en liknande position. 

– Det finns många vägar att gå. När jag tänker på mina kollegor kan jag konstatera att de har alla möjliga olika bakgrunder från att vara lantmätare till att vara civilingenjörer och samhällsbyggare. En samhällsutvecklingsbakgrund kan vara fördelaktig, och kompletterande utbildning inom ekonomi kan också vara en väg att överväga. Jag tycker inte att man ska vara rädd att söka sig till myndigheter, det är stabila arbetsgivare. Många kan jag tänka mig ser myndigheter som stela och kanske inte lika öppensinnade, men efter att ha jobbat här på Trafikverket kan jag intyga att så inte är fallet. Trafikverket är enligt mig en otroligt stimulerande och utvecklande arbetsplats.

Alva Palmaer har funnit sin plats som projektingenjör på Trafikverket sedan början av året. I denna roll får hon möjlighet att arbeta med olika projekt inom infrastrukturområdet och upplever att ingen dag är den andra lik. 

– Jag har lite av en ”spindeln i nätet” roll, vilket innebär att jag får hantera många olika situationer och uppgifter. Det kan handla om allt från att hantera fakturor till tidsplanering och ekonomi.

Genom ett utbildningsprogram och praktisk erfarenhet får hon en bred kompetens och utvecklas kontinuerligt. Hon betonar vikten av att utbildningen hon går parallellt med jobbet är relevant och hjälper henne att förstå och implementera kunskapen i praktiken.

– Jag har verkligen fått en slags “All inclusive” resa in i min yrkesroll. I och med utbildningen och den support jag fått och fortfarande får, har jag alla förutsättningar att lyckas i min yrkesroll.

Det mest givande i hennes arbete är att hon får möjlighet att bidra till samhällets förbättring vilket ger mening till hennes arbete. Relationen till kollegorna på Trafikverket beskriver hon som mycket god. Alva upplever en stark gemenskap med de andra deltagarna i utbildningsprogrammet och de har roligt tillsammans. Hon får också stöd och samarbete från sina kollegor i det aktuella projektet. Hon känner sig trygg i sin roll och har en handledare att vända sig till vid behov.

För närvarande arbetar Alva med projektet Dalabanan som omfattar järnvägen mellan Uppsala norra och Avesta-Krylbo. Hon fokuserar på att förbereda för högre hastigheter och höja säkerheten genom att vidta åtgärder som att lägga om spår, räta upp kurvor och installera nya ledningar. 

En av de största utmaningarna i Alvas roll är att hantera ekonomi och tidsplanering.

– De prognoser som lagts för projekten faller inte alltid ut som man kanske hade trott. Att anpassa sig till förändrade förutsättningar är en kontinuerlig utmaning. Men genom flexibilitet och omplanering går det mesta att lösa.

Trafikverket är en stor och stabil arbetsgivare, vilket är en stor anledning till att Alva sökte jobbet. Hon uppskattar möjligheten till intern utveckling och att vara en del av en inflytelserik myndighet. Hon nämner också att man med hennes utbildning är relevant även för konsulter och entreprenörer. 

Alva berättar vidare om sin utbildningsbakgrund och hur hon kom till sin nuvarande position. 

– Jag var ute och reste en del och när jag kom tillbaka till en vardag i Sverige hade jag fått intresse för stadsplanering. Jag började plugga det vid Stockholms universitet och när jag blev klar hittade jag en roll som biträdande planerare på Trafikverket. Det blev min väg in. 

Efter att ha studerat samhällsplanering vid Stockholms universitet och arbetat som biträdande planerare på Trafikverket, sökte hon den nuvarande utbildningen och rollen som projektingenjör.

– Jag har alltid varit intresserad av projektledning och när jag såg jobbet ute på Trafikverkets intranät kände jag att det var rätt. Att ha det större perspektivet och den tidigare nämnda “spindeln i nätet” rollen tilltalade mig verkligen.

När det gäller huruvida Alva skulle kunna rekommendera sin utbildning till andra framhåller hon att det är ett stort plus med dess breda och teoretiska karaktär. Hon nämner dock att om någon föredrar mer praktiska utbildningar kan det vara bra att överväga alternativ som till exempel KTH. Hon tillägger även att en kombination av teori och praktik kan vara fördelaktig.

Avslutningsvis ger Alva några tips till den som vill nå en liknande position. 

– Det finns många vägar att gå. När jag tänker på mina kollegor kan jag konstatera att de har alla möjliga olika bakgrunder från att vara lantmätare till att vara civilingenjörer och samhällsbyggare. En samhällsutvecklingsbakgrund kan vara fördelaktig, och kompletterande utbildning inom ekonomi kan också vara en väg att överväga. Jag tycker inte att man ska vara rädd att söka sig till myndigheter, det är stabila arbetsgivare. Många kan jag tänka mig ser myndigheter som stela och kanske inte lika öppensinnade, men efter att ha jobbat här på Trafikverket kan jag intyga att så inte är fallet. Trafikverket är enligt mig en otroligt stimulerande och utvecklande arbetsplats.