Abdulahi Ahmed, en av Trafikverkets engagerade trainees

Utforska karriärmöjligheterna inom infrastruktur och samhällsbyggnad med Abdulahi Ahmed, en engagerad trainee på Trafikverket.

Text & Foto: Sanfrid Bergman

Text & Foto: Sanfrid Bergman

Abdulahi Ahmed, en dedikerad trainee på Trafikverket, berättar entusiastiskt om sin nuvarande position och sina erfarenheter. Traineeprogrammet utgör hälften av hans arbetsdag och innebär deltagande i aktiviteter, workshops, studiebesök och utbildningar i syfte att lära känna organisationen på djupet. Den andra halvan av tiden ägnas åt att arbeta inom sitt placerade verksamhetsområde, med fokus på underhåll inom signal och spår.

– En viktig del av arbetet inom traineeprogrammet är att vara en del av teknisk plattform, där jag arbetar med ett objekttypsbibliotek (OTL) som hanterar BIM-objekt. Ett BIM-objekt är ett 3D-objekt som representerar olika delar av infrastrukturen och som används för att studera och kombinera objekten på ett effektivt sätt.

Under intervjun framhäver Abdulahi de mest spännande och utvecklande delarna av hans nuvarande roll. Han är särskilt entusiastisk över att delta i traineeaktiviteter. Abdulahi höjer Trafikverkets mån om bredd för sina trainees när han glatt berättar bland annat om sitt besök i Kirunas gruva som Trafikverket organiserade för sina trainees. Abdulah menar att dessa aktiviteter är uppskattade inslag av upplevelser han annars inte skulle fått vara med om.

För Abdulahi ligger det betydelsefulla i hans jobb starkt kopplat till gemenskapen inom gruppen. Han är en del av en grupp på tio traineer som arbetar väl tillsammans med bra kommunikation som Abdulahi verkligen värdesätter. Den ömsesidiga respekten och det positiva arbetsklimatet skapar en betydelsefylld och stimulerande miljö för honom.

Relationen till övriga kollegor på Trafikverket är också av stor vikt för Abdulahi. Han beskriver en öppen och transparent kommunikation, där de vet var de har varandra. Denna positiva dynamik ger honom en känsla av trygghet och tillit i sitt arbete.

Som i alla jobb finns det utmaningar, och Abdulahi diskuterar de största utmaningarna i sitt nuvarande arbete.

– Den största utmaningen med traineeprogrammet är att det varar i 12 månader och under den perioden finns det otroligt mycket att lära sig. Det kan kännas lite överväldigande ibland med så mycket information att smälta, men det är otroligt kul.

När det kommer till att övervinna utmaningar reflekterar Abdulahi över en specifik aspekt: Att komma ut ur sin bekvämlighet och bygga nya kontakter.

– I början var det svårt för mig att skapa nya relationer och nätverk, men nu känner jag mig helt bekväm med att lyfta luren och ringa vem som helst för att utbyta kunskap och erfarenheter. Det har varit lite av en resa för min sociala bekvämlighet, en uppskattad sådan.

För att hamna där han är idag har Abdulahi genomgått en utbildning inom samhällsbyggnad på KTH, där han tog examen 2022 med inriktning på projektledning. Han rekommenderar starkt denna utbildning för andra som är intresserade av samhällsbyggnad, och han har bara positiva saker att säga om lärosätet.

Från ett karriärperspektiv nämner Abdulahi olika möjligheter för de med hans utbildning. Han betonar att både offentlig och privat sektor erbjuder jobbmöjligheter inom infrastruktur, såsom byggkonsulter och entreprenörer. Han berättar också att hans mål var att först arbeta på beställarsidan för att få en helhetsförståelse, vilket kan gynna honom i framtiden. Att inleda sin karriär inom en myndighet gav honom också en känsla av trygghet som ung och nyutexaminerad medarbetare.

När det gäller valet av sin karriärinriktning berättar Abdulahi att det var en process av att testa sig fram.

– Jag fick viss vägledning från en familjemedlem som studerade samma ämne, men det var genom att prova olika utbildningar som jag till slut hittade rätt. Redan efter en termin av utbildningen visste jag att det var rätt väg för mig.

Abdulahi talar väldigt gott om sin position på Trafikverket och delar med sig av sina tankar kring vilka vägar man kan gå för att nå en liknande tjänst.

– Det finns flera vägar att följa, och det är möjligt att nå en sådan position utan en högskoleutbildning. Ett exempel är självstudier med hjälp av litteratur och onlinekurser, men det är viktigt att bygga upp kontakter och nätverk om man väljer denna väg. För de som föredrar kortare utbildningar är yrkesutbildningar med arbetsplatsförlagd utbildning (LIA) ett alternativ. En tredje möjlighet är att bli högskoleingenjör inom byggteknik och design, vilket är en treårig utbildning jämfört med de fem åren som krävs för att bli civilingenjör.

När det gäller framtida mål och planer håller Abdulahi sina alternativ öppna. Just nu fokuserar han på att lära sig så mycket som möjligt och utvecklas i sin nuvarande roll. Han erkänner att han inte skulle ha något emot att arbeta i varmare breddgrader i framtiden.

Avslutningsvis vill Abdulahi starkt rekommendera Trafikverkets traineeprogram. Han beskriver det som en professionellt utformad och välfungerande satsning. För de som är intresserade av att få en närmare inblick i programmet rekommenderar han att följa Trafikverkets traineer på Instagram under namnet “traineetrafikverket”.

Abdulahi Ahmed, en dedikerad trainee på Trafikverket, berättar entusiastiskt om sin nuvarande position och sina erfarenheter. Traineeprogrammet utgör hälften av hans arbetsdag och innebär deltagande i aktiviteter, workshops, studiebesök och utbildningar i syfte att lära känna organisationen på djupet. Den andra halvan av tiden ägnas åt att arbeta inom sitt placerade verksamhetsområde, med fokus på underhåll inom signal och spår.

– En viktig del av arbetet inom traineeprogrammet är att vara en del av teknisk plattform, där jag arbetar med ett objekttypsbibliotek (OTL) som hanterar BIM-objekt. Ett BIM-objekt är ett 3D-objekt som representerar olika delar av infrastrukturen och som används för att studera och kombinera objekten på ett effektivt sätt.

Under intervjun framhäver Abdulahi de mest spännande och utvecklande delarna av hans nuvarande roll. Han är särskilt entusiastisk över att delta i traineeaktiviteter. Abdulahi höjer Trafikverkets mån om bredd för sina trainees när han glatt berättar bland annat om sitt besök i Kirunas gruva som Trafikverket organiserade för sina trainees. Abdulah menar att dessa aktiviteter är uppskattade inslag av upplevelser han annars inte skulle fått vara med om.

För Abdulahi ligger det betydelsefulla i hans jobb starkt kopplat till gemenskapen inom gruppen. Han är en del av en grupp på tio traineer som arbetar väl tillsammans med bra kommunikation som Abdulahi verkligen värdesätter. Den ömsesidiga respekten och det positiva arbetsklimatet skapar en betydelsefylld och stimulerande miljö för honom.

Relationen till övriga kollegor på Trafikverket är också av stor vikt för Abdulahi. Han beskriver en öppen och transparent kommunikation, där de vet var de har varandra. Denna positiva dynamik ger honom en känsla av trygghet och tillit i sitt arbete.

Som i alla jobb finns det utmaningar, och Abdulahi diskuterar de största utmaningarna i sitt nuvarande arbete.

– Den största utmaningen med traineeprogrammet är att det varar i 12 månader och under den perioden finns det otroligt mycket att lära sig. Det kan kännas lite överväldigande ibland med så mycket information att smälta, men det är otroligt kul.

När det kommer till att övervinna utmaningar reflekterar Abdulahi över en specifik aspekt: Att komma ut ur sin bekvämlighet och bygga nya kontakter.

– I början var det svårt för mig att skapa nya relationer och nätverk, men nu känner jag mig helt bekväm med att lyfta luren och ringa vem som helst för att utbyta kunskap och erfarenheter. Det har varit lite av en resa för min sociala bekvämlighet, en uppskattad sådan.

För att hamna där han är idag har Abdulahi genomgått en utbildning inom samhällsbyggnad på KTH, där han tog examen 2022 med inriktning på projektledning. Han rekommenderar starkt denna utbildning för andra som är intresserade av samhällsbyggnad, och han har bara positiva saker att säga om lärosätet.

Från ett karriärperspektiv nämner Abdulahi olika möjligheter för de med hans utbildning. Han betonar att både offentlig och privat sektor erbjuder jobbmöjligheter inom infrastruktur, såsom byggkonsulter och entreprenörer. Han berättar också att hans mål var att först arbeta på beställarsidan för att få en helhetsförståelse, vilket kan gynna honom i framtiden. Att inleda sin karriär inom en myndighet gav honom också en känsla av trygghet som ung och nyutexaminerad medarbetare.

När det gäller valet av sin karriärinriktning berättar Abdulahi att det var en process av att testa sig fram.

– Jag fick viss vägledning från en familjemedlem som studerade samma ämne, men det var genom att prova olika utbildningar som jag till slut hittade rätt. Redan efter en termin av utbildningen visste jag att det var rätt väg för mig.

Abdulahi talar väldigt gott om sin position på Trafikverket och delar med sig av sina tankar kring vilka vägar man kan gå för att nå en liknande tjänst.

– Det finns flera vägar att följa, och det är möjligt att nå en sådan position utan en högskoleutbildning. Ett exempel är självstudier med hjälp av litteratur och onlinekurser, men det är viktigt att bygga upp kontakter och nätverk om man väljer denna väg. För de som föredrar kortare utbildningar är yrkesutbildningar med arbetsplatsförlagd utbildning (LIA) ett alternativ. En tredje möjlighet är att bli högskoleingenjör inom byggteknik och design, vilket är en treårig utbildning jämfört med de fem åren som krävs för att bli civilingenjör.

När det gäller framtida mål och planer håller Abdulahi sina alternativ öppna. Just nu fokuserar han på att lära sig så mycket som möjligt och utvecklas i sin nuvarande roll. Han erkänner att han inte skulle ha något emot att arbeta i varmare breddgrader i framtiden.

Avslutningsvis vill Abdulahi starkt rekommendera Trafikverkets traineeprogram. Han beskriver det som en professionellt utformad och välfungerande satsning. För de som är intresserade av att få en närmare inblick i programmet rekommenderar han att följa Trafikverkets traineer på Instagram under namnet “traineetrafikverket”.