Bostadskrisen i Sverige är ett faktum. Det byggs för lite hyresrätter och de som faktiskt byggs har ofta alldeles för höga hyror. Detta gör att bostadsmarknaden är stentuff att ta sig in på, speciellt för studenter och unga vuxna. Studenter har redan en begränsad ekonomi och har sällan hunnit samla ihop de årslånga köpoängen som ofta krävs för att få en bostad. Bostadsmarknadens höga trösklar blir därför i många fall omöjliga hinder att ta sig över. Situationen är ohållbar. Det är hög tid för politikerna att ta sitt ansvar för bostadskrisen!

Vartannat år släpper Hyresgästföreningen rapporten ”Unga vuxnas boende” som granskar hur ungas boendesituation ser ut i Sverige. Den senaste rapporten från 2021 visar att 35 procent av unga vuxna i Malmö och Lund är oroliga för att flytta till en annan ort på grund av bostadsbristen. Bostadsbristen kan med andra ord vara det som hindrar blivande studenter från att kunna flytta till en stad där deras drömutbildning finns.  

Med tanke på denna oro är det kanske inte konstigt att rapporten även avslöjar att bostadsbristen gör många unga ofrivilligt hemmaboende, det vill säga att de bor hemma fast att de helst hade haft ett eget boende. Enligt rapporten bor idag, enbart i Malmö och Lund, cirka 11 750 personer som är ofrivilligt hemmaboende, och nationellt är siffran så hög som 199 700. I Sverige nekas alltså uppemot 200 000 unga vuxna, varav många är studenter, att ta sina första steg ut i vuxenlivet på grund av att den höga bostadsbristen. 

De unga som vågar trotsa bostadsbristen och försöker hitta en bostad i en annan stad riskerar att hamna i klorna på oseriösa andrahandsuthyrare. Bristen på lägenheter med rimlig hyra gör nämligen att studenter hamnar i en svag utgångsposition, som oseriösa uthyrare kan utnyttja. Hyresgästföreningens rapport visar att så många som 6 procent av alla unga i Malmö och Lund upplevt trakasserier på hyresmarknaden. Allt för ofta rör det sig om rasistiska eller sexuella trakasserier. En person vittnar exempelvis i Hyresgästföreningens rapport om att hon blev erbjuden ett rum som inneboende i utbyte mot sexuella tjänster. En annan intygar att det är vanligt att som ung tjej att bli trakasserad av otäcka män när man söker bostad. 

Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar för bostadsbristen och vad den gör mot studenters liv. Därför föreslår Hyresgästföreningen tre åtgärder som kan lossa bostadsbristens grepp om hyresmarknaden och förbättra studenternas situation.

  1. Återinför investeringsstödet. Byggtakten av hyresrätter Sverige måste öka, och det som byggs behöver ha rimliga hyror. Det tidigare investeringsstödet, som fanns i Sverige mellan 2017–2021, skapade över 50 000 nya lägenheter med rimliga hyror. Därför säger Hyresgästföreningen: Återinför investeringsstödet för byggandet av lägenheter med rimliga hyror!
  2. Stärk bostadsbidraget. Att bygga nytt kan ta tid, men Sveriges studenter behöver hjälp redan nu. Höjda ersättningsnivåer i bostadsbidraget kan vara ett sätt att minska studenters ekonomiska utsatthet och göra så att studenter har mer pengar kvar i plånboken efter betald hyra.
  3. Bostadsförmedling bör ske efter behov, inte enbart tid. Årslånga kötider hos kommunala bostadsbolag kan i praktiken göra det omöjligt för nyinflyttade unga och studenter att få in en fot på bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen föreslår därför en ändring i bostadsförsörjningslagen som skulle innebära att lägenheter inte enbart förmedlas utifrån tid, utan även efter behov.

Varje dag som går utan att politikerna tar sitt ansvar för bostadsbristen är ett svek mot Sveriges studenter. Hyresgästföreningens rapport visar tydligt att bostadsbristen utsätter studenter, i Malmö och Lund såväl som i hela landet, för stor otrygghet. Men lösningar finns. Genom att bygga fler lägenheter med rimliga hyror, stärka bostadsbidraget och låta bostäder förmedlas utifrån behov kan Sverige få rätt på hyresmarknaden. Politiker, det är hög tid att ni tar ert ansvar för bostadskrisen som drabbar studenterna!

 

Text: Jonathan Mortenlind, praktiserande student på Hyresgästföreningen södra Skåne