För några veckor sedan diskuterade jag begreppet framgång med en vän. Att beskriva vägen till framgång är inte helt okomplicerat och det är inte givet vad definitionen av vad framgång egentligen är. Sett ur många studenters perspektiv och med beaktande av den utbildningsfas många studenter befinner sig i, är karriären något som ofta är kopplat till framgång. För vår omslagsprofil, artisten Silvana Imam, blev valet att följa sitt hjärta den rätta vägen till framgång. Driven av sin nyfikenhet valde hon att studera på universitetet, för att så småningom även hitta kärleken till musiken. Läs mer om hennes spännande väg i vår intervju i det här numret av SUPERO.

Under det gångna året har jag mött många studenter som visat ett stort intresse när det gäller framtida arbetsgivare. Jag har mött många med tydliga framtidsmål och planer när det gäller hur de skall gå tillväga för att få en anställning hos till exempel Scania eller ABB. Men jag mötte också studenter med en mera komplicerad inställning när det gällde det framtida yrkeslivet. Kommer jag att få jobb? Hur uppfattas jag vid en anställningsintervju? Vilka arbetsgivare kan se min utbildning som relevant?

Utbildning ökar förutsättningarna för anställning, men vi får inte glömma att mycket handlar om engagemang och målsättning. Man måste också vara beredd att börja någonstans för att sedan bygga en karriär. De flesta framgångsrika personer har avancerat genom sitt arbete. Det finns inga fasta regler för framgång, men jag hoppas att vi med vårens SUPERO kan förmedla idéer och inspiration som på sikt skapar framgång för dig.

Jag vill också passa på att tipsa dig om att under studietiden arbeta hos företag som erbjuder tjänster i linje med din utbildning. Det förbättrar givetvis förutsättningarna att efter examen fortare få en anställning inom ditt utbildningsområde. Läs mer om hur du kombinerar studier och arbete i artikeln, längre fram i detta nummer.

Trevlig läsning!

Charlotte Breyer, VD och ansvarig utgivare