Här formas en hållbar och fungerande framtid

Har du funderat på vilket sätt du vill att ditt jobb ska bidra till att skapa nytta för andra? Högst upp på listan över vad unga karriärister värderar hos en framtida arbetsgivare står intressanta och utmanande arbetsuppgifter, goda utvecklingsmöjligheter och att organisationen har värderingar som överensstämmer med ens egna. När bristen på kompetens inom olika yrkesgrupper ökar, ökar även kraven på arbetsgivare.

Text & foto: Hanna von Zweigbergk

Bristen på kompetens inom diverse yrkesgrupper gör att det nu blir allt lättare att ställa krav på sin arbetsgivare utifrån vad man har för värderingar och ambitioner i sitt yrkesliv. Supero träffar två medarbetare på Nacka vatten och avfall som berättar om hur kompetensbristen i vatten- och avfallsbranschen speglar sig i deras dagliga arbete. Hur kan det relativt unga bolaget fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för framtida arbetstagare?

Det korta svaret är att medarbetare på Nacka vatten och avfall får möjlighet att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor som gör stor inverkan på samhället. Här kan du jobba i en bransch som dagligen tar sig an framtidens utmaningar för att skapa ett tryggt, välmående och hållbart samhälle.

För visst är det svårt att tänka sig ett samhälle utan ett fungerande vatten- och avloppssystem eller ett samhälle som saknar avfallshantering? En som har koll på hur framtiden ser ut inom båda dessa områden är miljöingenjören Emma Ekström, som har arbetat inom dessa områden på Nacka vatten och avfall.

Emma blev tidigt intresserad av att hitta nya hållbara system för avfallshantering. När hon jobbade med ett jordbruksprojekt i Västafrika insåg hon att hennes intresse för miljö var större än något annat. Hon funderade på hur vi i västvärlden kör omkring med avfall hit och dit, vilket i det stora hela känns väldigt ohållbart.

— Jag frågade mig själv: ”Tänk om man kunde transportera allt samtidigt under mark i rör på samma sätt som när man spolar i toaletten?” och förstod senare att det redan fanns ett sådant system. Inte via toaletten utan via vacuumledningar som är kopplade till bostäderna.

Tanken hängde kvar hos Emma när hon valde utbildning. Det blev Ekoteknikprogrammet på Mittuniversitetet som lockade mest. Via utbildningen lärde hon sig vikten av resurshushållning samt hur teknik och smarta system kan bidra till hållbar samhällsutveckling och förbättrad miljö.

— Mitt examensarbete handlade om resurseffektivitet med fokus på sopsugsanläggningar och det smarta i att transportera avfall i ledningar under marken istället för att lastbilar ska åka runt och hämta avfallet.

Första gången Emma kom i kontakt med Nacka Vatten och Avfall var när hon arbetade som konsult. Trots att kunderna bestod av många kommuner och myndigheter kände hon att hon lockades av att jobba på en kommunal verksamhet.

— Här får man jobba nära medborgarna på ett helt annat sätt. Man får vara med och påverka och ser snabbt resultatet av sitt arbete.

Idag jobbar Emma som VA-ingenjör på Vattenavdelningen, med uppströmsarbete. Ett av hennes uppdrag är att förebygga och minska mängden fett och andra utsläpp i ledningsnätet. Ett spännande uppdrag som berör alla delar i bolaget.

— Det är ett uppdrag som delvis rör avfallsområdet och delvis vatten och avlopp. Vatten var något som länge hade intresserat mig men som jag inte hade haft möjlighet att utforska innan. Jag började på Avfallsavdelningen men fick sedan chansen att vidareutbilda mig inom ett annat område.

Eftersom det är en brist på kompetens inom branschen får Nacka Vatten och Avfall hitta nya kompetenser på andra sätt än genom den traditionella nyrekryteringen.

— Vi får såklart kolla på möjligheterna att ta in personer som kanske inte riktigt har den utbildningen vi söker, men som har drivet och personligheten som vi söker. Vi försöker anställa personer med erfarenhet, men också skapa tjänster som är anpassade till nyutexaminerade där man kan växa in i sin roll.

Ny handledarsatsning

Ganska nyligen började Nacka vatten och avfall med ett nytt handledarprogram som ska hjälpa anställda in i sin nya roll. Genom att redan från start få stöd i hur man arbetar på rätt sätt kan nyanställda känna sig trygga i sitt arbete på ett helt annat sätt. 

Genom programmet får den nyanställde en handledare som personen kan vända sig till om det uppstår några frågor. Handledaren har även avsatt tid för den nyanställde och kan visa från grunden hur det är att jobba hos Nacka vatten och avfall.

— Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi tar hand om de som börjar här, oavsett om man är nyexaminerad eller inte. Man behöver såklart ställa både höga och låga frågor när man kommer in som ny. Hur alla system fungerar, vilka förkortningar vi använder oss av och bli upplyst om olika projekt som är viktiga att ta del av.

— Men det är också viktigt att man kommer in socialt och att man trivs på jobbet. Handledaren ser till att du alltid har någon som du kan äta lunch med exempelvis.

Samhällsutveckling som lockar framtida medarbetare

En som verkligen vet vad det innebär att jobba med frågor som påverkar människor är Jan Setréus, avdelningschef för avfall Han är utbildad civilingenjör med inriktning på kemi.

— Mitt arbete innebär egentligen att man leder avfallsarbetet utifrån det kommunala insamlingsansvaret. Det handlar inte så mycket om kemi, men i min utbildning har jag lärt mig hur man tar fram rapporter, analyserar problem och åtgärdar problem på ett tydligt sätt.

Med en årsbudget på ungefär 85 miljoner kronor har Jan ett stort ansvar för att hans avdelning ska jobba på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Samtidigt som budgeten självklart är en stor fråga går det inte att missta vad det är som genomsyrar hela bolaget. En drivande faktor hos alla medarbetare på Nacka vatten och avfall är miljön och att hitta lösningar som gör framtiden både bättre och säkrare.

— Avfallsområdet är spännande att arbeta inom. Det handlar om politik, teknik, miljö, kundkrav och framåtsträvande utveckling. Jag har aldrig sett något behov av att lyfta medvetandet hos våra medarbetare över hur viktigt det är att jobba med t.ex. miljö- eller hållbarhetsfrågor. Det är därför man söker sig hit.

 Systemförvaltare, VA-ingenjörer och kommunikatörer i nära samarbete

Nacka vatten och avfall efterfrågar kompetenser inom en rad olika yrkesområden. Vilka kunskaper som krävs för att driva verksamheten framåt skiljer sig åt enormt. Den gemensamma nämnaren är att alla medarbetare har ett intresse av teknik och samhällsutveckling.

På frågan om vilka sorters personer Nacka vatten och avfall ser som attraktiva medarbetare svarar Jan att ambitionen är det viktigaste. Självklart är kompetens också en viktig del, men viljan att åstadkomma något och att driva saker framåt är större. Inom avfallsområdet finns många möjligheter att påverka både på kort och lång sikt.

— Avfallsavdelningen består av allt från ingenjörer till kommunikatörer och personer som har kunskap inom IT. Det är det som gör avfallsområdet så pass intressant enligt mig, att det är ett mångfacetterat område.

Jan berättar entusiastisk om vilka frågor som han och hans medarbetare på Nacka vatten och avfall brinner för att jobba med. Det är allt från hur Nacka-medborgarna sorterar och hur man kan minska avfallsmängderna till hur man kan öka användningen av återbruk. Mycket har med kommunikation och beteendeförändring att göra, men det är också en hel del tekniska delar som måste lösas.

— Det är så många olika kompetenser som ryms inom ett område och vi arbetar väldigt nära varandra. I min lilla avdelning är spektrumet brett och arbetet blir väldigt dynamiskt. Det är det som gör det så roligt att jobba hos oss, avslutar Jan med ett övertygande leende.