“Ambulerande konsult”
en väg via Manpower in i arbetslivet

Glory Negash berättar om hennes många utvecklande erfarenheter i jobbet som Ambulerande Konsult. Ett jobb som är både varierat och väldigt socialt.

Text & Foto: Sanfrid Bergman

Text & Foto: Sanfrid Bergman

Det är inte lätt att vara en social person när man studerar på distans, men Glory Negash har funnit ett sätt att utvecklas socialt och bygga värdefulla kontakter vid sidan av sina studier. Glory är student och studerar till elnätsdesigner vid Stockholms tekniska institut, men hon ville inte bara sitta inne och begränsa sig till studierna.

– En söndagskväll när jag satt och letade efter jobb för studenter så hittade jag en tjänst som kallades “Ambulerande Konsult – Student” via Manpower. Sedan jag började med den tjänsten har jag fått ta mig runt lite här och vart där det behövts. Det som har tilltalat mig mest med tjänsten är den ombytliga miljön och såklart möjligheten till nya möten med människor.

Som ambulerande konsult erbjuder en sina tjänster på flera olika arbetsplatser. Det kan röra sig om att jobba 3 dagar på en arbetsplats för att sedan ta sig vidare och jobba 4 dagar vid en annan. Hittills har Glory arbetat på över 20 olika arbetsplatser genom Manpower, vilket har gett henne möjlighet att knyta många nya kontakter och träffa människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Detta har breddat hennes perspektiv och bidragit till hennes personliga utveckling.

En naturlig fråga är hur Glory har hanterat att byta arbetsplats så ofta och om det har påverkat hennes möjlighet att bygga en karriär på en plats.

– Jag ser ombytet av miljö snarare som en styrka eftersom jag har fått möjligheten att bygga ett brett nätverk och utforska olika branscher genom Manpower. Det är inte bara positivt för min karriär men också för min personliga utveckling.

Glory berättar att hon har utfört olika arbetsuppgifter under sina uppdrag, från receptionist till städning och andra uppgifter som skulle kunna falla under benämningen vaktmästare. Trots att det har varit utmanande att bygga djupare kontakter på grund av den korta tid hon spenderat på varje arbetsplats, har hennes sociala natur hjälpt henne att lyckas knyta kontakter.

För närvarande har Glory en paus från sitt arbete hos Manpower på grund av att hon deltar i LIA (lärande i arbete) som en del av sin utbildning till elnätsdesigner. På sin LIA jobbar Glory med nätberäkningar som görs vid installation av solceller.

– Nätberäkningarna är ofta kopplat till hur nätet klarar av olika laster och huruvida det måste höjas säkringar när exempelvis solceller installeras. LIA:n tar slut till sommaren och då planerar jag att återta min roll via Manpower. Det finns verkligen ett stort värde i att komma ut och socialisera på ett eller annat sätt när utbildningen är på distans.

När vi tittar framåt berättar Glory att hon har ett år kvar av sin utbildning och ännu inte har bestämt exakt vart hon vill ta sin karriär. Hon är väldigt tekniskt intresserad och vill utforska olika arbetsområden inom elnätsrelaterade roller, särskilt som anslutningsingenjör och beredare. På lång sikt skulle hon också vilja ta på sig en ledarskapsroll inom en organisation som är kopplad till elnätsområdet.

Glorys erfarenheter som ambulerande konsult på Manpower har gett henne ovärderliga möjligheter att utvecklas socialt och bygga breda nätverk. Hennes engagemang och öppenhet för olika arbetsplatser och branscher har öppnat nya dörrar för hennes personliga och professionella tillväxt. Med sin passion för teknik och elnätet ser Glory fram emot att utforska olika karriärmöjligheter och nå sitt mål att bli en ledare inom elnätsindustrin.

Det är inte lätt att vara en social person när man studerar på distans, men Glory Negash har funnit ett sätt att utvecklas socialt och bygga värdefulla kontakter vid sidan av sina studier. Glory är student och studerar till elnätsdesigner vid Stockholms tekniska institut, men hon ville inte bara sitta inne och begränsa sig till studierna.

– En söndagskväll när jag satt och letade efter jobb för studenter så hittade jag en tjänst som kallades “Ambulerande Konsult – Student” via Manpower. Sedan jag började med den tjänsten har jag fått ta mig runt lite här och vart där det behövts. Det som har tilltalat mig mest med tjänsten är den ombytliga miljön och såklart möjligheten till nya möten med människor.

Som ambulerande konsult erbjuder en sina tjänster på flera olika arbetsplatser. Det kan röra sig om att jobba 3 dagar på en arbetsplats för att sedan ta sig vidare och jobba 4 dagar vid en annan. Hittills har Glory arbetat på över 20 olika arbetsplatser genom Manpower, vilket har gett henne möjlighet att knyta många nya kontakter och träffa människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Detta har breddat hennes perspektiv och bidragit till hennes personliga utveckling.

En naturlig fråga är hur Glory har hanterat att byta arbetsplats så ofta och om det har påverkat hennes möjlighet att bygga en karriär på en plats.

– Jag ser ombytet av miljö snarare som en styrka eftersom jag har fått möjligheten att bygga ett brett nätverk och utforska olika branscher genom Manpower. Det är inte bara positivt för min karriär men också för min personliga utveckling.

Glory berättar att hon har utfört olika arbetsuppgifter under sina uppdrag, från receptionist till städning och andra uppgifter som skulle kunna falla under benämningen vaktmästare. Trots att det har varit utmanande att bygga djupare kontakter på grund av den korta tid hon spenderat på varje arbetsplats, har hennes sociala natur hjälpt henne att lyckas knyta kontakter.

För närvarande har Glory en paus från sitt arbete hos Manpower på grund av att hon deltar i LIA (lärande i arbete) som en del av sin utbildning till elnätsdesigner. På sin LIA jobbar Glory med nätberäkningar som görs vid installation av solceller.

– Nätberäkningarna är ofta kopplat till hur nätet klarar av olika laster och huruvida det måste höjas säkringar när exempelvis solceller installeras. LIA:n tar slut till sommaren och då planerar jag att återta min roll via Manpower. Det finns verkligen ett stort värde i att komma ut och socialisera på ett eller annat sätt när utbildningen är på distans.

När vi tittar framåt berättar Glory att hon har ett år kvar av sin utbildning och ännu inte har bestämt exakt vart hon vill ta sin karriär. Hon är väldigt tekniskt intresserad och vill utforska olika arbetsområden inom elnätsrelaterade roller, särskilt som anslutningsingenjör och beredare. På lång sikt skulle hon också vilja ta på sig en ledarskapsroll inom en organisation som är kopplad till elnätsområdet.

Glorys erfarenheter som ambulerande konsult på Manpower har gett henne ovärderliga möjligheter att utvecklas socialt och bygga breda nätverk. Hennes engagemang och öppenhet för olika arbetsplatser och branscher har öppnat nya dörrar för hennes personliga och professionella tillväxt. Med sin passion för teknik och elnätet ser Glory fram emot att utforska olika karriärmöjligheter och nå sitt mål att bli en ledare inom elnätsindustrin.