Ett viktigt uppdrag för samhället

Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rickard L. Eriksson

Det betydande arbetet på Kriminalvården gör att Kujtim Miftari längtar till jobbet varje dag. I sin chefsroll att leda arbetsgrupper och att arbeta nära anstaltens klienter har han ett viktigt samhällsuppdrag – att minimera risken för återfall i brott.

Varför begår människor brott? Vilka faktorer i ett samhälle gynnar brottslighet och vilka verkar hämmande? Och vad betraktas som brott? Det var några av de frågor som fick Kujtim Miftari att vilja studera kriminologi, efter att han arbetat en period som sjuksköterska i hemlandet Kosovo.

– Människan är en komplex varelse och det har alltid varit viktigt för mig att arbeta med människor. Jag vill ha en betydande roll för andra, där jag kan göra skillnad, berättar han när vi ses utanför Kriminalvårdens lokaler Frivården Södertörn i Huddinge.

Med både en sjuksköterskeutbildning och kriminologistudier på universitetet i Sarajevo, Bosnien, i ryggen kom Kujtim Miftari till Sverige mars 2011. Här sökte han en sommar- vikarietjänst som kriminalvårdare på Häktet Sollentuna.

– Sedan dess har jag arbetat med olika arbetsuppgifter i olika roller inom myndighetens alla grenar. Att arbeta inom Kriminalvården innebär en möjlighet att utvecklas, både personligen och tillsammans med myndigheten.

Det viktigaste för Kujtim Miftari, som idag arbetar som kriminalvårdsinspektör (första linjens chef), är att han får vara med att göra samhällsnytta.

– Vi vill att våra klienter ska få en bättre chans till ett lagligt liv efter att de har avtjänat sitt straff hos oss. Deras tid i Kriminalvården ska innebära en positiv skillnad. Därför arbetar vi dagligen med att minimera risken för återfall i brott och är med i klientens förändringsprocess.

Vad innebär det att vara kriminalvårdsinspektör?

– Det innebär att jag leder och ansvarar för arbetsgrupper som utför klientnära arbete på ett frivårdskontor. Det är en chefsroll med ledningsansvar direkt underställd kriminalvårdschefen där min uppgift bland annat är att förmedla verksamhetens mål till de anställda. Jag ska skapa förståelse och acceptans för utveckling och förändring. I mina uppgifter ingår även personal-, budget- och resultatansvar.

Vilka egenskaper är bra att ha som kriminalvårdsinspektör?

– Ibland kan arbetet inom Kriminalvården innebära nära och konfliktfyllda relationer, därför är det viktigt att ha en god social förmåga och ett stort intresse för människor och mänskligt beteende. Du ska entusiasmera din personal så att ni tillsammans kan driva verksamheten mot uppställda mål.

 

Finns det en utvecklingspotential på Kriminalvården?

– Baserad på min erfarenhet här så kan jag lugnt säga att Kriminalvården är bäst på att se utvecklingspotential. Jag känner mig stolt att vara en del av Kriminalvården och vill fortsätta utvecklas inom myndigheten, gärna ännu mer inom ledarskap.

Kujtim Miftari blickar ut över sin arbetsplats medan han konstaterar att hans yrke betyder oerhört mycket för honom.

– Det är ett otroligt viktigt uppdrag från samhället som innebär att jag får vara med att göra samhällsnytta. Klienternas framsteg i rätt riktning, den positiva arbetsmiljön och höga kompetensen som finns bland mina kollegor gör mig glad varje dag. Det gör faktiskt att jag längtar till jobbet.