Med passion för positiv samhällsutveckling

Aldin kom till Sverige tillsammans med sin familj när han var liten. Han vet därför av egen erfarenhet vad en god kontakt med myndigheter betyder, vilket säkerligen hjälpt honom i hans karriär från Migrationsverket till Kriminalvården. Aldin brinner för att skapa förändring och känslan av att kunna vara med och påverka driver honom i hans dagliga arbete.

Text: Susanna Perämäki Foto: Rikard L. Eriksson

Text: Susanna Perämäki

Foto: Rikard L. Eriksson

Aldin Karic var färdig med sin magisterexamen inom systemvetenskap vid Linköpings universitet 2007. Direkt efter examen tog han jobb som utvecklare men insåg snabbt att det inte var något för honom.

– Att sitta still och programmera var inte riktigt min grej, jag är alldeles för social och behöver interagera med människor för att må bra. Jag sa helt enkelt upp mig och tog istället ett jobb på Migrationsverket med inriktning på drift och infrastruktur. Det dröjde dock inte länge innan jag fick en ledande befattning och blev chef på drift och supportsidan och där var jag kvar ända till 2021. Kul som sjutton var det!

När en tjänst utlystes på Kriminalvården inom Aldin ämnesområde, var han inte sen att skicka in sin ansökan. Han kände några som arbetade på Kriminalvården och tyckte att det verkade som en skön utmaning och en bra arbetsplats.

Kriminalvården var inte sena om att fatta tycke för Aldin – jobbet blev hans och i maj 2021 gick flytten från Migrationsverket till Kriminalvården för Aldin.

– Jag blev ansvarig för myndighetens drift och infrastruktur och kom bort lite från medarbetaransvaret. Jag har ett par underordnade chefer som har det operativa ansvaret, mitt yrke är mer strategiskt. Jag jobbar knappt med teknik alls längre men givetvis ligger den till grund för min yrkesroll, jag förstår språket även om de tekniker jag anställt är bra mycket bättre än mig på det de gör! Min ledande och strategiska roll är en stor utmaning men också något jag älskar och brinner för. Jag är på en arbetsplats och i en yrkesroll där jag vet att jag bidrar till en positiv samhällsutveckling – jag och mitt team gör verklig skillnad för människor.

På frågan om att ha en myndighet som arbetsplats kontra att vara anställd i privat sektor svarar Aldin:

– Om man söker sig till en myndighet bör man veta vad det är man söker sig till. Det är mycket tung administration, upphandlingar och annat att ta hänsyn till som kan uppfattas som trögjobbat. Men det är även en oerhört häftig arbetsplats med stora karriärmöjligheter. Att faktiskt kunna göra skillnad väger tyngre än tung admin. En stor skillnad på just Kriminalvården är givetvis säkerheten som har en stor roll här men i övrigt är utmaningarna av liknande karaktär när jag jämför Migrationsverket och Kriminalvården. Det är en helt fantastisk arbetsplats där personalen kontinuerligt får vara med och påverka sin vardag, föreslå förbättringar och ge samt få kontinuerlig feedback.

Den största utmaningen med jobbet? Aldin skrattar:

– Jag önskar ibland att dygnet hade fler än 24 timmar. Skämt åsido, en stor utmaning är att vårt uppdrag växer enormt och speciellt inom mitt område. Att kunna tillmötesgå verksamhetens behov i tillväxt och unisont leverera konsekvent kvalitet på arbetet vi levererar är en utmaning. En annan utmaning är resurser och kompetens, här hos mig anställer vi endast experter och de växer inte på träd. Det är just nu arbetstagarens marknad och det är en stor utmaning hos oss.

Det absolut roligaste med jobbet?

– Det är arbetet med människor, ansvaret och möjligheten att kunna påverka. Att kunna åstadkomma förändring med små steg, varje dag. Att kunna titta mig själv i spegeln och svara ja på frågan om jag skapat förändring just idag. Det är vad som gör mig stolt över mitt yrke och som gör det roligt att gå till jobbet, varje dag.

Aldin Karic var färdig med sin magisterexamen inom systemvetenskap vid Linköpings universitet 2007. Direkt efter examen tog han jobb som utvecklare men insåg snabbt att det inte var något för honom.

– Att sitta still och programmera var inte riktigt min grej, jag är alldeles för social och behöver interagera med människor för att må bra. Jag sa helt enkelt upp mig och tog istället ett jobb på Migrationsverket med inriktning på drift och infrastruktur. Det dröjde dock inte länge innan jag fick en ledande befattning och blev chef på drift och supportsidan och där var jag kvar ända till 2021. Kul som sjutton var det!

När en tjänst utlystes på Kriminalvården inom Aldin ämnesområde, var han inte sen att skicka in sin ansökan. Han kände några som arbetade på Kriminalvården och tyckte att det verkade som en skön utmaning och en bra arbetsplats.

Kriminalvården var inte sena om att fatta tycke för Aldin – jobbet blev hans och i maj 2021 gick flytten från Migrationsverket till Kriminalvården för Aldin.

– Jag blev ansvarig för myndighetens drift och infrastruktur och kom bort lite från medarbetaransvaret. Jag har ett par underordnade chefer som har det operativa ansvaret, mitt yrke är mer strategiskt. Jag jobbar knappt med teknik alls längre men givetvis ligger den till grund för min yrkesroll, jag förstår språket även om de tekniker jag anställt är bra mycket bättre än mig på det de gör! Min ledande och strategiska roll är en stor utmaning men också något jag älskar och brinner för. Jag är på en arbetsplats och i en yrkesroll där jag vet att jag bidrar till en positiv samhällsutveckling – jag och mitt team gör verklig skillnad för människor.

På frågan om att ha en myndighet som arbetsplats kontra att vara anställd i privat sektor svarar Aldin:

– Om man söker sig till en myndighet bör man veta vad det är man söker sig till. Det är mycket tung administration, upphandlingar och annat att ta hänsyn till som kan uppfattas som trögjobbat. Men det är även en oerhört häftig arbetsplats med stora karriärmöjligheter. Att faktiskt kunna göra skillnad väger tyngre än tung admin. En stor skillnad på just Kriminalvården är givetvis säkerheten som har en stor roll här men i övrigt är utmaningarna av liknande karaktär när jag jämför Migrationsverket och Kriminalvården. Det är en helt fantastisk arbetsplats där personalen kontinuerligt får vara med och påverka sin vardag, föreslå förbättringar och ge samt få kontinuerlig feedback.

Den största utmaningen med jobbet? Aldin skrattar:

– Jag önskar ibland att dygnet hade fler än 24 timmar. Skämt åsido, en stor utmaning är att vårt uppdrag växer enormt och speciellt inom mitt område. Att kunna tillmötesgå verksamhetens behov i tillväxt och unisont leverera konsekvent kvalitet på arbetet vi levererar är en utmaning. En annan utmaning är resurser och kompetens, här hos mig anställer vi endast experter och de växer inte på träd. Det är just nu arbetstagarens marknad och det är en stor utmaning hos oss.

Det absolut roligaste med jobbet?

– Det är arbetet med människor, ansvaret och möjligheten att kunna påverka. Att kunna åstadkomma förändring med små steg, varje dag. Att kunna titta mig själv i spegeln och svara ja på frågan om jag skapat förändring just idag. Det är vad som gör mig stolt över mitt yrke och som gör det roligt att gå till jobbet, varje dag.