Ingen Söndagsångest
– hos de anställda på Euro Finans

Text: Susanna Perämäki Foto: Rickard L. Eriksson

Anders Jarlskog grundade Euro Finans 1989 då han ville hitta ett sätt att hjälpa alla de företag som fått nobben av storbankerna. Euro Finans var de första i Sverige med att köpa fakturor och nu är de även störst inom sitt område.

 

Bland kunderna återfinns bolag i alla storlekar som vill öka sin likviditet. Primärt hjälper Euro Finans till genom huvudprodukterna fakturaköp och företagslån. Euro Finans fokuserar mycket på kundnöjdhet då de är väl medvetna om hur pressad en situation kan vara om man som företagare inte får betalt och riskerar att exempelvis inte kunna betala ut löner. Därför har de valt att alltid hålla hög kvalitet och de undersöker alla möjligheter att hjälpa sina kunder. De vill hitta anledningar att köpa fakturor och de (enligt egen utsago) tar störst risker på marknaden idag. Euro Finans framställer sig själva som en trygg och effektiv partner och när vi borrar lite djupare verkar detta påstående vara väl förankrat hos personalen. Euro Finans har sitt huvudkontor i Lund men även säljkontor i Stockholm och Umeå.

Förutom stort fokus på kundnöjdhet har Euro Finans fokuserat i samma utsträckning på personalnöjdhet och det avspeglar sig hos de anställda hos Euro Finans och vidare på arbetet medarbetarna utför. Av de fyra personer vi talat med inför den här artikeln är alla fyra eniga: Euro Finans är en unik arbetsplats och de anställda är stolta över sitt yrke och att få vara en del av Euro Finans. Det är en positiv företagskultur som löper genom bolagets alla avdelningar och den lämnar ingen anställd oberörd.

Filip Vitalisson är jurist hos Euro Finans och när han tog anställning lovade han sig själv att om han vid någon punkt inte kunde se sig själv arbeta kvar på företaget under de två kommande åren var han skyldig att göra något åt sin situation och lämna bolaget. Ännu har han inte så mycket som sneglat åt ett annat håll, trots höga krav på arbete och arbetsmiljö.

– Det finns en stor glädje i arbetet här, säger Filip. Min sambo är egen företagare och jag vet hur påfrestande det kan vara för hennes organisation, men även för henne personligt då företaget ligger ute med kundfordringar som inte inkommer enligt avtal. Speciellt under pandemin var det extra tufft för många företagare. Får man inte in de fordringar man ligger ute med riskerar man att inte kunna betala sina anställda. Kan man inte det, ja då offrar man sin egen inkomst. Att vi kan hjälpa företagare i sådana utsatta positioner känns oerhört fint och att vi inte bara snackar, utan faktiskt betalar också.

Filip berättar att när han nämner Euro Finans som arbetsgivare i privata sociala sammanhang är mottagandet positivt:

– Det märks att vi har hög trovärdighet! Antingen av någon som varit i kontakt med oss och fått hjälp, men också av föräldrar som är tacksamma över att Euro Finans sponsrar många lokala idrottsföreningar. Jag är själv förälder och att företaget jag arbetar på skapar förändring även för våra barn tycker jag känns extra fint, säger Filip.

Euro Finans har en traditionell organisatorisk uppbyggnad med sex olika avdelningar och tillhörande avdelningschefer. Ledarskapet är informellt: Cheferna finns där som stöd för personalen och man kan diskutera sitt arbete med dem, eller få förslag på vilket vin som passar bäst till kvällens fisk. Alla är lika mycket värda hos Euro Finans, oavsett yrkesroll. Ledarna på Euro Finans är lyhörda och duktiga på att ta till sig önskemål eller förslag till förändring från de anställda.

– Så länge man arbetar på bra har man ingen som flåsar en i nacken och skapar onödig stress, cheferna är som oss anställda. Man kan knacka på och fråga vad som helst, när som helst, oavsett vem man är, säger Filip. Frihet under ansvar är det som gäller här, med positivt ledarskap. Alla blir hörda och det skapar en hög arbetsmoral. Finns det något man kan göra, gör man det, oavsett om det gäller en kund eller en kollega. Att vara omgiven av människor man kan lita på och kalla vänner på en arbetsplats, är något vi alla värdesätter, säger Filip.

Emma Kristoffersson har varit med länge på Euro Finans. Hon kom in när Euro Finans fortfarande var ett ungt företag och verksamheten var analog. Alla fakturor skulle skannas in manuellt och hon började arbeta med detta hos Euro Finans direkt efter gymnasiet. Det är nu drygt 15 år sedan och hon har inga planer på att lämna. Tvärtom!

– Mitt mål är att vara kvar längst av alla på firman, säger Emma K och skrattar. Hon har nu bytt avdelning och sitter på Inkassoavdelningen och driver in obetalda fordringar och reder ut bestridda fakturor. Hon ser sig själv som lite av en problemlösare och belyser ödmjukhet som en viktig egenskap vid en anställning hos Euro Finans.

– Vi arbetar med människor i ofta utsatta positioner. Företagare som inte får betalt och människor som inte kan betala. Då gäller det att vara beredd på att man kan få likväl positivt som negativt bemötande från kunder och att göra sitt bästa för att inte låta sig påverkas personligt. Visst är det aldrig roligt om någon är upprörd i telefonen men det hjälper att vara omgiven av så mycket positivitet på arbetsplatsen. Kommer man in som nyanställd tappar man nog hakan, för det är så bra här!

Emma K skrattar och värmen till arbetsplatsen lyser igenom telefonen när vi pratar.

Och någon som kan vittna om att tappa hakan är Oliver Svensson Applewhaite. Han har idag arbetat sex månader hos Euro Finans varav två av dessa på avdelningen för kundservice. Han registrerar inkommande fakturor i system och skickar vidare till nästa avdelning och han har även andra kundservicerelaterade uppgifter. Han har redan hunnit byta yrkesroll under sina två månader och trivs nu som fisken i vattnet!

Oliver talar mycket gott om sin arbetsplats och tycker det allra bästa är människorna där. Den varma och positiva attityden på bolaget gjorde det enklare att komma in som ny.

– Alla var hjälpsamma och hade en god förståelse för att jag var ny, det var lätt att be om hjälp när något var oklart, säger Oliver.

Vidare berättar han om det positiva ledarskapet hos Euro finans:

– Man ges de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Vi har morgonmöten med frukost och dagsplanering. Där avhandlas vad som ska göras under dagen men även vad som hänt privat. Det ger dagen en positiv start, man känner av gemenskapen och är peppad på att göra ett bra jobb!

– Ja, här har alla koll på om du varit på semester eller renoverat huset, vi är alla vänner. Gränsen mellan vad som är privat och arbete suddas ut när du är anställd här och det är bara positivt. Vi är som en familj, säger Emma K och Oliver instämmer. Han var inte alls beredd på att få ett sådant positivt bemötande på sin nya arbetsplats och han misstänker att han blir långlivad hos bolaget.

Euro finans har fokuserat på att skapa en professionell och avslappnad arbetsmiljö med stor sammanhållning hos de anställda. Man arrangerar många gemensamma aktiviteter både på arbetsplatsen och utanför. Middagar, events, After Works och andra festligheter hör till det vanliga om man är anställd hos Euro Finans.

Vidare har man skapat en platt organisation där alla kommer till tals, och känner sig trygga med att komma med idéer och tankar till ledningsgruppen. Man ges som anställd utrymme att vara sig själv och det är högt till tak. Eftersom organisationen är relativt liten går man från idé till verkställt beslut relativt snabbt och det är positivt för effektivisering eller om det är något som kan göras bättre.

Visst kan det gnissla lite i de gamla rävarna när ungt blod kommer in i organisationen och vill ändra på rutiner som sedan länge är etablerade, men ledningen är bra på att manövrera detta så att friktion i största möjliga mån undviks.

Emma Barnell har en delad roll hos Euro Finans: dels är hon affärsjurist, dels arbetar hon som kredithandläggare. Hon förvärvar fakturor och gör avancerade bedömningar vilka fakturor som ska köpas. Hon sitter med i rättegångar och upplyser kunder om lagar och regler. Hennes yrke är dynamiskt och hon trivs bra med att ha en vidd av uppgifter.

Emma B har vetat sedan 8 års ålder vad hon ville bli, men vad hon inte visste var att det skulle bli så här bra.

– Jag känner mig sedd, varje dag på jobbet. Varje morgon när jag går till jobbet känns det inte som att det är jobbet jag är på väg till. Snarare känns det som att jag är på väg till en stor gemenskap. Jag känner mig stolt över att få vara en del av ett företag som skapar en positiv förändring hos människor och företagare. Jag är stolt över att få vara en del av en positiv kultur!

Hon understryker det unika i att arbeta på Euro Finans:

– Vi är som en familj. Nyanställd som gammal i gemet: du blir sedd, varje dag.

Hos Euro finans är det möjligt att klättra eller ändra riktning på sin befintliga yrkesroll, i synnerhet om man saknar eftergymnasial utbildning. Då kan man avancera i organisationen, byta yrke och testa olika områden. Har man en akademisk bakgrund och är anställd som exempelvis jurist är det snävare, av förklarliga orsaker. Då kan man i stället öka sitt ansvarsområde. Jaga flådiga titlar är inget som lockar Emma B.

– Jag är här för att göra ett bra jobb och jag är stolt över mitt yrkesval. Chefsposterna blir inte ofta vakanta och det är inte heller något som stör.

Som anställd på Euro Finans får man vara beredd på högt tempo och att vara flexibel inom ramarna för lagar och regelverk för att hitta de bästa lösningarna för sina kunder.

– Det gäller att vara påläst, det är mycket vi måste förhålla oss till inom finansjuridiken” säger Emma B. Men trots det höga tempot anser Emma B att hon alltid har tid nog för sitt arbete. Arbetsbördan är rimlig och hon ligger sällan efter.

Emma säger också att något man ska vara beredd på vid en anställning hos Euro Finans är att aldrig vilja lämna bolaget.

– Här existerar ingen Söndagsångest! Det är som ett andra hem och vi arbetar med våra vänner, avslutar Emma B. Den här åsikten delar hon med sina kollegor som alla instämmer: Människorna gör arbetsplatsen, det är det absolut bästa att jobba hos Euro Finans.