Text: Anna Grabos Foto: Adam Wrafter

Martin Lorentzon började som så många andra på Kriminalvården med ett sommarjobb som kriminalvårdare. Nu jobbar han som Kriminalvårdsjurist på sitt gamla sommarjobb. Elmedin har studerat systemvetenskap på Linköping universitet. En liten tid efter att han börjat jobba på Kriminalvården fick han chansen att gå en vidareutbildning för att bli systemarkitekt och han tackade ja direkt. Efter en kurs på 6 månader i Stockholm blev han certifierad IT-arkitekt, något han är tacksam för idag.

UTBILDNING OCH ”PROVA PÅ”

– Jag fick gå den absolut bästa utbildningen, det var fantastiskt! Den möjligheten skulle jag inte fått om jag inte hade jobbat här.

Elmedin berättar att det även går att prova på att jobba inom andra delar av organisationen om man skulle vilja.

– Det finns möjlighet att testa exempelvis webbutveckling. Det finns så många karriärmöjligheter, bara för att man får jobb som systemutvecklare betyder inte att man ska vara systemutvecklare hela tiden. Man uppmuntras alltid till utbildning och utveckling här.

GLÖMMER INTE DET VIKTIGA UPPDRAGET

Trots att Elmedin inte jobbar ute på en anstalt tycker han att Kriminalvårdens uppdrag genomsyrar arbetet och han tänker dagligen på hur viktigt jobbet är.

–  Jag har varit på studiebesök på flera anstalter ute i landet, det blir väldigt tydligt då varför man gör det man gör. Det är därför det är roligt att gå till jobbet, jag har verkligen ingen söndagsångest. Kollegorna spelar också stor roll såklart. Här känns det som hemma!

 

ELMEDIN BESLIJA, 32 ÅR

Systemutvecklare

Utbildning: Systemvetenskap vid Linköpings universitet

MARTIN LORENTZON, 35 ÅR

Kriminalvårdsjurist

Utbildning: Jurist vid Uppsala universitet

JAG FÅR DAGLIGEN LÖSA SPÄNNANDE PROBLEM

Martin Lorentzon började som så många andra på Kriminalvården med ett sommarjobb som kriminalvårdare. Han var mitt uppe i sina juriststudier och lockades av att jobbet hade en så tydlig koppling till hans studier.

Han fick sedan en tjänst som frivårdsinspektör i Uppsala. Där jobbade han bland annat med personer som avtjänade fängelsestraff i hemmet med fotboja och med personutredningar i brottmål. Efter en tid fick han en tjänst som jurist på Kriminalvården i Stockholm.

Att arbeta som jurist på Kriminalvården kan innebära olika saker beroende på vilken roll man har. Under det senaste året har Martin jobbat tillfälligt som verksjurist.

–  Jag fungerar som ett juridiskt stöd till huvudkontoret i myndighetsövergripande frågor. Det kan exempelvis gälla författningsskrivning i form av framtagande av föreskrifter och allmänna råd, berättar han.

Martins ordinarie roll är som kriminalvårdsjurist och i hans arbete ingår beslutsfattande som rör klienter och att företräda Kriminalvården i domstolsprocesser kring dessa ärenden, bland annat.

–  Jag ger även råd och stöd till Kriminalvårdens regionkontor och personal vid häkten, anstalter och frivårdskontor i juridiska frågor. Sedan hjälper jag till att följa upp och kvalitetssäkra tillämpningen på lokal nivå. Om det behövs håller jag utbildningar för personalen inom olika rättsområden.

Han berättar att han stimuleras av att jobba med de viktiga frågor han dagligen ställs inför.

–  Jag trivs väldigt bra på Kriminalvården. Det är otroligt givande att arbeta på en myndighet med ett så viktigt och engagerande samhällsuppdrag. Här har jag också möjlighet att arbeta med många olika frågor inom flera rättsområden. Jag tycker det är speciellt roligt när jag ställs inför juridiska problem som ska lösas.

Text: Anna Grabos Foto: Adam Wrafter

Martin Lorentzon började som så många andra på Kriminalvården med ett sommarjobb som kriminalvårdare. Nu jobbar han som Kriminalvårdsjurist på sitt gamla sommarjobb. Elmedin har studerat systemvetenskap på Linköping universitet. En liten tid efter att han börjat jobba på Kriminalvården fick han chansen att gå en vidareutbildning för att bli systemarkitekt och han tackade ja direkt. Efter en kurs på 6 månader i Stockholm blev han certifierad IT-arkitekt, något han är tacksam för idag.

UTBILDNING OCH ”PROVA PÅ”

– Jag fick gå den absolut bästa utbildningen, det var fantastiskt! Den möjligheten skulle jag inte fått om jag inte hade jobbat här.

Elmedin berättar att det även går att prova på att jobba inom andra delar av organisationen om man skulle vilja.

– Det finns möjlighet att testa exempelvis webbutveckling. Det finns så många karriärmöjligheter, bara för att man får jobb som systemutvecklare betyder inte att man ska vara systemutvecklare hela tiden. Man uppmuntras alltid till utbildning och utveckling här.

GLÖMMER INTE DET VIKTIGA UPPDRAGET

Trots att Elmedin inte jobbar ute på en anstalt tycker han att Kriminalvårdens uppdrag genomsyrar arbetet och han tänker dagligen på hur viktigt jobbet är.

 –  Jag har varit på studiebesök på flera anstalter ute i landet, det blir väldigt tydligt då varför man gör det man gör. Det är därför det är roligt att gå till jobbet, jag har verkligen ingen söndagsångest. Kollegorna spelar också stor roll såklart. Här känns det som hemma! 

ELMEDIN BESLIJA, 32 ÅR

Systemutvecklare

Utbildning: Systemvetenskap vid Linköpings universitet

JAG FÅR DAGLIGEN LÖSA SPÄNNANDE PROBLEM

Martin Lorentzon började som så många andra på Kriminalvården med ett sommarjobb som kriminalvårdare. Han var mitt uppe i sina juriststudier och lockades av att jobbet hade en så tydlig koppling till hans studier.

Han fick sedan en tjänst som frivårdsinspektör i Uppsala. Där jobbade han bland annat med personer som avtjänade fängelsestraff i hemmet med fotboja och med personutredningar i brottmål. Efter en tid fick han en tjänst som jurist på Kriminalvården i Stockholm. 

Att arbeta som jurist på Kriminalvården kan innebära olika saker beroende på vilken roll man har. Under det senaste året har Martin jobbat tillfälligt som verksjurist.

–  Jag fungerar som ett juridiskt stöd till huvudkontoret i myndighetsövergripande frågor. Det kan exempelvis gälla författningsskrivning i form av framtagande av föreskrifter och allmänna råd, berättar han.

Martins ordinarie roll är som kriminalvårdsjurist och i hans arbete ingår beslutsfattande som rör klienter och att företräda Kriminalvården i domstolsprocesser kring dessa ärenden, bland annat.

–  Jag ger även råd och stöd till Kriminalvårdens regionkontor och personal vid häkten, anstalter och frivårdskontor i juridiska frågor. Sedan hjälper jag till att följa upp och kvalitetssäkra tillämpningen på lokal nivå. Om det behövs håller jag utbildningar för personalen inom olika rättsområden.

Han berättar att han stimuleras av att jobba med de viktiga frågor han dagligen ställs inför.

–  Jag trivs väldigt bra på Kriminalvården. Det är otroligt givande att arbeta på en myndighet med ett så viktigt och engagerande samhällsuppdrag. Här har jag också möjlighet att arbeta med många olika frågor inom flera rättsområden. Jag tycker det är speciellt roligt när jag ställs inför juridiska problem som ska lösas.

MARTIN LORENTZON, 35 ÅR

Kriminalvårdsjurist

Utbildning: Jurist vid Uppsala universitet