HÄR UTVECKLAS DEN MÄNSKLIGA KRAFTEN

Text: Monica Rogstadius

Ett jobb handlar inte bara om ett yrke i sig. Det handlar också i hög grad om vem arbetsgivaren är, vad denne står för. På Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM, får medarbetarna, som utgör företagets mänskliga kraft, utveckla både sig själva och samhällsnyttiga tjänster. När vi får inblick i hur mångfacetterad denna arbetsplats är förstår vi varför så många söker sig dit.

Intressant och meningsfullt arbete är en av de punkter som, enligt Svenskt Näringslivs undersökning, står högst i kurs när unga vuxna får rangordna vad som gör en arbetsgivare intressant. Det är också något som ESEM kan erbjuda sin medarbetare, inom flera olika verksamhetsområden. 

När politikerna i Eskilstuna respektive Strängnäs kommun 2013 beslutade att tillsammans bilda ett helt nytt driftbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, där medarbetarna på såväl Eskilstuna Energi och Miljö som SEVAB Strängnäs Energi skulle vara anställda var syftet bland annat att bli en starkare arbetsgivare. Det har gett möjlighet att fullt ut ta vara på medarbetarnas kompetens, bli en större arbetsgivare och kunna ge medarbetarna ökade möjligheter till karriärutveckling och ytterligare kompetenshöjning.  

Idag är drygt 500 medarbetare anställda i driftbolaget och gör det till en av Sörmlands största arbetsgivare.  

Överetablering kontra arbetskraftsbrist

Det finns utbildningar som producerar fler arbetstagare än det finns arbetsgivare till. När det gäller ett företag som ESEM finns däremot stora möjligheter till jobb. Verksamhetsområdena är flera; Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Stadsnät, Vatten & Avlopp (VA) samt Återvinning. 

Daniel Klintmalm, HR-utvecklare och en av dem som ansvarar för rekryteringen berättar att Elnät och VA båda är branscher som absolut behöver nya ingenjörer och projektledare. 

   – Våren 2016 rekryterades många nya medarbetare av olika slag. Dels för att vi behövde utöka och dels för att vi befinner oss i en period där vi under flera år framöver har pensionsavgångar. Det gör att vi behöver fylla på med nya kompetenta medarbetare. Idag är det många som utbildar sig till elektriker, men som vi och många av våra kollegor i branschen ser det, borde fler nischa sig mot elkraft och eldistributionsteknik. På dessa områden är det fler än vi som har ett stort behov av arbetskraft framöver. Som arbetsgivare anser vi att medarbetarna inte bara ska trivas i vår positiva och öppna stämning. De ska också ha möjligheter att förkovra sig ytterligare och känna sig trygga i att kunna följa med i utvecklingen.

   – Jag har arbetat här i olika former under lång tid, gjorde min praktik och jobbade här under sommarloven och stortrivdes. När jag så småningom ville flytta tillbaka till Strängnäs visste jag att det här var en bra arbetsplats och sökte mig hit. Jag uppskattar verkligen att det är en trygg arbetsgivare som är mån om mig, säger Annica Gustavsson, som är planeringsingenjör inom Elnät. 

En annan planeringsingenjör på företaget är Axel Lans, som jobbar inom Vatten & Avlopp. 

   – Att jobba långsiktigt och samhällsnyttigt triggar mig. Vi planerar ledningar som ska hålla i 100-150 år och det är spännande att få vara med och bygga för framtiden och på ett hållbart sätt. 

Sofie Castenvall jobbar som drifttekniker inom kraft och värme. Under utbildningen var klassen på studiebesök på kraftvärmeverket i Eskilstuna och redan då fick hon känslan av att det var en positiv och bra arbetsplats.

   – När en kompis till mig som jobbar här ringde och tipsade om en ledig tjänst så sökte jag direkt. Och det har jag absolut inte ångrat. Jobbet är omväxlande och det är högt i tak när jag kommer med idéer.

ESEM leder utvecklingen på många områden

Energibranschen är ett exempel på en bransch där det ställs stora krav. På ESEM ser man det som en självklarhet att inte bara tillhandahålla el eller andra produkter och tjänster, utan att också ha modet och förmågan att skapa och sedan genomföra nya idéer.

   – Hela elnätsområdet är kul och spännande. Det handlar om både politik, teknik, miljö, kundkrav och framåtsträvande utveckling. Det är kul att ESEM alltid strävar efter att vara en spjutspets. Redan idag bygger vi framtidens smarta och flexibla lösningar inom energi och miljö, förklarar Annica Gustavsson entusiastiskt.

Andra områden där man legat i framkant är när man var först i Sverige med att sälja miljövarudeklarerad el och bland de första att bygga ett högeffektivt stadsnät. Sveriges första konstgjorda våtmark skapades vid Ekeby Reningsverk i Eskilstuna. Även med återvinningens färgsortering av hushållsavfall har man varit först. ReTuna är den första och största återbruksgallerian i Europa, och kanske i världen. Där kan man både lämna in saker man tröttnat på och köpa gamla saker som fått nytt liv. Ett tydligt exempel på återbruk på hög nivå och ett klimatsmart sätt att bedriva handel. 

   – I våra rekryteringar idag märker vi att många uppskattar att jobba inom ett företag som har bredd och ger många möjligheter. Vi ser också att alltfler lyfter fram vikten av att ha ett jobb som känns meningsfullt i ett större perspektiv, där man får möjlighet att arbeta med långsiktig hållbarhet, avslutar Daniel Klintmalm och tillägger med ett leende:

   – Du glömmer väl inte att poängtera att vi nu och framöver bland annat behöver planeringsingenjörer, projektledare och drifttekniker inom Elnät och VA.