Vår trafik gör att fler kan bo och pendla till studier eller jobb från olika platser i vårt län, ta sig till och från fritidsaktiviteter och vänner, uträtta ärenden eller bara uppleva våra omgivningar. I förlängningen bidrar det till höjd livskvalitet för invånarna, vilket ökar länets attraktivitet och skapar utveckling och tillväxt av arbetsmarknaden och ekonomin.

Att jobba med något som berör så många varje dag är utmanande, ansvarsfullt och tillfredsställande. Oavsett yrkesroll innebär det att varje medarbetare är med och skapar en enklare vardag för hundratusentals människor.

Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, som är en av Uppsala läns största arbetsgivare. Hos oss arbetar ca 100 medarbetare och vårt uppdrag är att inom Uppsala län och till angränsande områden utveckla och bedriva kollektivtrafik. 

Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bl a med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.  

Vårt mycket moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.

FÖR DIG SOM STUDENT

På Trafik och samhälle tycker vi att det är värdefullt att ta in studenter som gör praktik, examensarbete eller skriver sitt kandidatarbete. Detta hjälper oss att få in ny kompetens och nya perspektiv samtidigt som det är en hjälp på vägen för studenter på deras väg in på arbetsmarknaden. Vi tar emot ungefär 2-4 studenter per termin.

Hör av dig till oss om du är en student som är intresserad av kollektivtrafiken och regional utveckling, och som ska göra praktik, examensarbete eller kandidatarbete.

Du kan även träffa oss på olika karriärmässor vi är med på, håll utkik på vår jobb-sida.

 

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

SÅ VILL VI HA DET

Vi vill få så många som möjligt att gå från bil till buss eller tåg. Ju fler vi lyckas få att resa med oss, desto bättre mår miljön. Målet är att fördubbla antalet resor fram till år 2020. Det innebär en genomsnittlig ökning med cirka sju procent per år, vilket vore fantastiskt. Vägen dit är inte spikrak och fri från hinder, men den är inte heller så svårframkomlig att vi ska bromsa mer än vi vågar gasa.

Alla beslut som fattas inom transportsektorn, som avgör belastningen på miljön, ska vi göra vårt bästa för att påverka. Val av fordon vid inköp, trafikplanering, hur våra bussar och tåg körs, olika infrastrukturåtgärder, val av teknik och bränsle samt självklart hur var och en av oss väljer att resa är bara några av de beslut vi kan och bör vara delaktiga i. Vårt mål är att kollektivtrafiken ska utformas så att den bidrar till ett hållbart resande och en god miljö.

Vi är på god väg att även nå vårt mål att vår trafik ska vara helt fossilfri. Under 2018 har vi en i det närmaste fossilfri dieselanvändning och totalt hamnar vi en bit över 80 %.

Läs mer på: www.ul.se/sidfot/om-ul/miljo-och-hallbarhet/

Kontaktuppgifter:

Johanna Andersson

HR-administratör

Johanna.andersson@ul.se

Här kan man läsa mer om oss som arbetsgivare och söka lediga tjänster:

Här kan man läsa mer om oss som arbetsgivare och söka lediga tjänster:

Huvudkontoret

Besöksadress: Storgatan  27, Uppsala
Postadress: Box 1400, 751 44 Uppsala
Telefon: 018-611 0000, måndag-fredag klockan 8.00-17.00 (lunchstängt 12:00-13:00)

UL Center 

Besöksadress: Olof Palmes plats 10 (nya stationshuset på Resecentrum)
Telefon: 0771-14 14 14
Öppet måndag – fredag 07:00 – 19:00, lördag 09:00-17:00, sön- och helgdag stängt.