En a-kassa som arbetar för trygghet och vill inspirera till mod

För Filip Egerup är medlemsfokus centralt, han vill att medlemmarna i Akademikernas a-kassa ska våga satsa på sig själva och sina drömmar och anser att trygghet är en förutsättning för ett långt och innehållsrikt arbetsliv.

Text & Foto: Sanfrid Bergman

När arbetsmarknaden ständigt förändras blir det ännu viktigare att skapa förutsättningar för trygghet och säkerhet. Filip Egerup har arbetat i kommunikationsteamet på Akademikernas a-kassa sedan 2021. Han ansvarar bland annat för deras sociala medier, intranät och samarbete med fackförbunden, och han har en central roll i arbetet med att lyfta fram fördelarna med att vara medlem i a-kassan.

Att få vara en del av ett mindre kommunikationsteam ger utrymme för kreativitet och eget ansvar. Filip värdesätter även flexibiliteten i jobbet, där varierade arbetsuppgifter leder till att ingen dag är den andra lik. Han får rikta sitt fokus dit behovet finns.

– Vårt jobb på Akademikernas a-kassa är att skapa trygghet för medlemmarna så att de vågar satsa i sina arbetsliv. Det är en väldigt viktig uppgift och också något som driver mig i mitt jobb.

Arbetskulturen och relationen till kollegorna beskriver Filip som varm och trygg. Kollegorna delar värderingar och brinner för att hjälpa både varandra och medlemmarna, en förutsättning för att arbetet ska fungera smidigt och framgångsrikt.

Men det finns också utmaningar. En av dessa är att nå nyexaminerade akademiker och övertyga dem om vikten av att vara med i a-kassan. Det krävs strategisk kommunikation och samarbete med fackförbunden för att skapa medvetenhet kring fördelarna.

– Våra medlemmar är högskoleutbildade och det gör att de har goda förutsättningar att få jobb. Då kan det ibland vara utmanande att övertyga dem om vikten av att vara medlem i en a-kassa. Vi har över 765 000 medlemmar och är Sveriges största a-kassa, men det är jätteviktigt för den enskilde och för samhället att vi har ett välfungerande trygghetssystem.

Vissa utmaningar är kontinuerliga och andra mer oförutsedda.

– I december förra året inträffade en IT-incident som ledde till att alla våra system och vår webbplats låg nere under en längre period. Vi fick upp en temporär webbplats och fick tillfälligt använda andra kommunikationsvägar, som bland annat sociala medier, SMS och mejl för att nå våra medlemmar. Vid sådana tillfällen inser man vikten av samarbetsförmåga, när man utan förberedelse eller förvarning lyckas lösa uppgiften tillsammans.

Filip har en kandidatexamen i statsvetenskap och kommunikation från Lunds universitet. Det var en kombination av tajmning och intresse som ledde honom till att söka jobbet hos Akademikernas a-kassa.

– Under pandemin fick jag själv känna på otryggheten ute på arbetsmarknaden. Jag blev permitterad och började då studera journalistik innan jag insåg att jag kände mig klar med studierna. Det var då jag började på Akademikernas a-kassa. Innan pandemin arbetade jag på en basketklubb i Lund och som team leader på PwC.

När det gäller utbildning efter gymnasiet är Filip tydlig – han rekommenderar absolut fortsatta studier.

– Jag tycker definitivt man ska studera. Det är så otroligt nyttigt och man växer mycket som person. Att komma ifrån sin hemort kan också vara en motivation för fortsatta studier. Jag kommer från Knivsta och ville testa på någonting nytt. Därför sökte jag mig till Lund i stället för Uppsala.

När vi frågar Filip om hans framtida mål och planer blir det tydligt att han värdesätter möjligheten att fortsätta utvecklas på sin arbetsplats.

Som avslutning uppmanar Filip dig som läsare att gå med i a-kassan. Det är en billig försäkring som kan ge trygghet i vardagen. Att gå med i en a-kassa, oavsett vilken, är ett viktigt steg för att förebygga otrygghet. Han tycker också att man ska våga vara lite modig, prova sig fram och ta sig an nya utmaningar. Oftast löser sig saker och ting om man bara är tålmodig och vågar ta steget.

När arbetsmarknaden ständigt förändras blir det ännu viktigare att skapa förutsättningar för trygghet och säkerhet. Filip Egerup har arbetat i kommunikationsteamet på Akademikernas a-kassa sedan 2021. Han ansvarar bland annat för deras sociala medier, intranät och samarbete med fackförbunden, och han har en central roll i arbetet med att lyfta fram fördelarna med att vara medlem i a-kassan.

Att få vara en del av ett mindre kommunikationsteam ger utrymme för kreativitet och eget ansvar. Filip värdesätter även flexibiliteten i jobbet, där varierade arbetsuppgifter leder till att ingen dag är den andra lik. Han får rikta sitt fokus dit behovet finns.

– Vårt jobb på Akademikernas a-kassa är att skapa trygghet för medlemmarna så att de vågar satsa i sina arbetsliv. Det är en väldigt viktig uppgift och också något som driver mig i mitt jobb.

Arbetskulturen och relationen till kollegorna beskriver Filip som varm och trygg. Kollegorna delar värderingar och brinner för att hjälpa både varandra och medlemmarna, en förutsättning för att arbetet ska fungera smidigt och framgångsrikt.

Men det finns också utmaningar. En av dessa är att nå nyexaminerade akademiker och övertyga dem om vikten av att vara med i a-kassan. Det krävs strategisk kommunikation och samarbete med fackförbunden för att skapa medvetenhet kring fördelarna.

– Våra medlemmar är högskoleutbildade och det gör att de har goda förutsättningar att få jobb. Då kan det ibland vara utmanande att övertyga dem om vikten av att vara medlem i en a-kassa. Vi har över 765 000 medlemmar och är Sveriges största a-kassa, men det är jätteviktigt för den enskilde och för samhället att vi har ett välfungerande trygghetssystem.

Vissa utmaningar är kontinuerliga och andra mer oförutsedda.

– I december förra året inträffade en IT-incident som ledde till att alla våra system och vår webbplats låg nere under en längre period. Vi fick upp en temporär webbplats och fick tillfälligt använda andra kommunikationsvägar, som bland annat sociala medier, SMS och mejl för att nå våra medlemmar. Vid sådana tillfällen inser man vikten av samarbetsförmåga, när man utan förberedelse eller förvarning lyckas lösa uppgiften tillsammans.

Filip har en kandidatexamen i statsvetenskap och kommunikation från Lunds universitet. Det var en kombination av tajmning och intresse som ledde honom till att söka jobbet hos Akademikernas a-kassa.

– Under pandemin fick jag själv känna på otryggheten ute på arbetsmarknaden. Jag blev permitterad och började då studera journalistik innan jag insåg att jag kände mig klar med studierna. Det var då jag började på Akademikernas a-kassa. Innan pandemin arbetade jag på en basketklubb i Lund och som team leader på PwC.

När det gäller utbildning efter gymnasiet är Filip tydlig – han rekommenderar absolut fortsatta studier.

– Jag tycker definitivt man ska studera. Det är så otroligt nyttigt och man växer mycket som person. Att komma ifrån sin hemort kan också vara en motivation för fortsatta studier. Jag kommer från Knivsta och ville testa på någonting nytt. Därför sökte jag mig till Lund i stället för Uppsala.

När vi frågar Filip om hans framtida mål och planer blir det tydligt att han värdesätter möjligheten att fortsätta utvecklas på sin arbetsplats.

Som avslutning uppmanar Filip dig som läsare att gå med i a-kassan. Det är en billig försäkring som kan ge trygghet i vardagen. Att gå med i en a-kassa, oavsett vilken, är ett viktigt steg för att förebygga otrygghet. Han tycker också att man ska våga vara lite modig, prova sig fram och ta sig an nya utmaningar. Oftast löser sig saker och ting om man bara är tålmodig och vågar ta steget.