Arbetslöshet kan drabba vem som helst och då behöver man snabba och tydliga svar, från trygga och kunniga människor. Vi har träffat medarbetare på a-kassan som vittnar om en framåtsträvande arbetsplats med god kultur, där medmänsklighet och solidaritet rankas högt.

Text: Susanna Perämäki Foto: Rikard L. Eriksson

Mira Resborn har under 1,5 år arbetat på Akademikernas a-kassa med varierande arbetsuppgifter som gör skillnad för människor – på riktigt.

– Jag började som servicehandläggare och arbetade väldigt nära våra medlemmar via  meddelanden och samtal. Jag hjälpte dem att förstå vad som gäller i olika situationer när man blir arbetslös, eftersom det är mycket nytt att tänka på då. Det kan handla om vilka intyg vi behöver och när, eller att man vill gå en kurs vid sidan om sitt arbetssökande och behöver veta hur det påverkar ersättningen.

Genom arbetet som servicehandläggare fick Mira god förståelse för medlemmarnas olika behov.

– Det tog ett tag att lära sig alla processer och lagar som gäller och min kandidatexamen i socialantropologi, läran om människan som social och kulturell varelse, hjälpte mig inte så mycket med att förstå lagen, skrattar Mira. Men utbildningen har däremot gett mig vanan och kunskapen att ta in väldigt mycket information på en gång och sedan navigera i det.

Efter tre månader som servicehandläggare såg Mira en intern annons och sökte till rollen som försäkringshandläggare. Hon fick jobbet och påbörjade en fem veckors internutbildning.

– Från att ha haft en ganska informationstung tjänst, har jag nu en mer övergripande roll, men jag arbetar fortfarande väldigt nära våra medlemmar. När en person blir arbetslös och skickar in en ersättningsansökan hamnar den hos mig. Då är det superviktigt för mig att vara effektiv genom att guida rätt och göra det så smidigt som möjligt för den sökande, som ofta befinner sig i en ovan situation. Det är ingen som räknar med att bli arbetslös och det kan vara oroande när till exempel arbetsgivaren inte skickar in ett arbetsgivarintyg i tid. Men när den sökande hör av sig till oss – då ska det fungera! A-kassan är en otroligt viktig del av samhället och därför behöver vi komma i mål rätt snabbt. Det kan man göra med små medel som gör stor skillnad, som att informera tydligt och korrekt ända från början.

Trots att Mira både är ung och har sitt första jobb efter studierna, har hon fått möjligheten att visa vad hon går för. Hon har utvecklats och inom organisationen finns olika grupper där man organiserar sig internt.

Vi har en robot-chat på hemsidan för våra medlemmar som guidar i allmänna frågor. När den inte har ett svar erbjuds man att gå vidare till att chatta med en människa och det ansvarar jag för. Det är mitt jobb att se till att mina kollegor känner sig säkra och har allt de behöver när de arbetar med human-chatten.

Under pandemin har många medarbetare kunnat arbeta hemifrån, men nyligen har man återgått till två dagar på kontoret och tre dagar flexibelt. Eller semiflexibelt, som Mira kallar det, då man inte har möjligheten att sitta exakt var som helst.

– Vi behöver befinna oss i Sverige och dessutom vara på en säker plats då vi hanterar våra medlemmars personuppgifter. Därför lämpar det sig inte att arbeta från till exempel ett café, utan det är primärt hemmet eller kontoret som gäller.

Det var inte självklart för Mira att efter studierna arbeta på just a-kassan, men att det skulle vara något som gjorde samhällsnytta har hon alltid känt.

– Ja, när jag ser på det, är det inte så långt från vad jag alltid velat göra. Jag vill vara med och göra samhället till en tryggare och bättre plats på något sätt och det får jag via min roll på Akademikernas a-kassa. Jag känner att jag har en påverkan och kan göra skillnad i människors liv, att det verkligen är ”medlemmen och jag!”

Arbetet på a-kassan är viktigt för att samhället ska fungera, och allt måste bli rätt – framför allt med lagen.

Det här är en arbetsgivare som satsar på en. Om jag känner mig osäker på någonting ser min arbetsgivare till att jag snabbt blir extremt säker på min sak. Det känns väldigt tryggt att man får den uppbackningen.

En av de som ansvarar för den trevliga och trygga stämningen på arbetsplatsen är Philip Forsell. Hans bakgrund som resesäljare vittnar om hans förkärlek till relationsskapande och att arbeta med människor. Efter studierna till beteendevetare på Örebro universitet sökte han tjänsten som handläggare på Akademikernas a-kassa och arbetade som det i 2,5 år. När en sektionschef skulle vara föräldraledig ett år fick Philip möjligheten att vikariera på tjänsten. Han fortsatte att utvecklas och är numera avdelningschef för försäkringsavdelningen med sex sektionschefer och cirka 80 av a-kassans totalt 140 medarbetare i sin stab.

– Det kändes bra och som ett naturligt steg, då jag redan kände många på kontoret efter många år här. Jag har ett stimulerande och roligt arbete och jobbar tajt ihop med sektionscheferna, berättar Philip.

Under pandemin var det mycket arbete hemifrån som gällde även för Philip. Han är glad över att det återgått ”mer till det vanliga” och uppskattar att få träffa sina kollegor mer än under de föregående två åren.

– Det kan tyckas vara en ganska stor skillnad på att jobba inom resebranschen och på en a-kassa, men jag har alltid varit intresserad av människor och har en kandidatexamen i psykologi. Att hjälpa människor i utsatta lägen ger så mycket tillbaka. I mitt uppdrag idag handlar det delvis om att prata, informera, lyssna samt att skapa bra relationer och jag vill att medarbetarna ska engagera sig och bidra för att känna sig delaktiga i vår verksamhet. Jag lyssnar mycket på mina sektionschefer som i sin tur lyssnar mycket på sina handläggare som är experter på det de gör.

Philip sitter med i ledningsgruppen och kan därmed vara med och påverka på många olika plan. Han tycker om sin ledarroll och att få vara med och skissa på olika idéer om vad som är genomförbart och inte.

– Vi hanterar både långsiktiga planer som vilken strategi vi ska ha framöver och andra mer kortsiktiga beslut. Jag får en stor variation i min yrkesroll, som ena dagen kan handla om mål och strategier, och andra om vilket fikabröd som ska köpas in, skrattar Philip.

Akademikernas a-kassa bidrar till en viktig funktion i samhället och vill vara en bra och inspirerande arbetsplats, och trots att det finns en hel del lagar och regler att förhålla sig till är det enligt Philip inte så styrt som man skulle kunna tro.

– Vi välkomnar människor med olika bakgrund till vårt team och när vi ser duktiga människor vill vi uppmuntra dem att växa hos oss. Egenskaper som värdesätts är att man är serviceminded och visar respekt i kontakterna med våra medlemmar. Man behöver även ha en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, eftersom all kommunikation sker via telefon och skrift. Här får man vara med och hjälpa andra människor – i en organisation helt utan vinstintresse.

Ambitionen är dock att alltid bli bättre och att sträva framåt. En del i den utvecklingen är att man producerat korta instruktionsvideos som ska göra det enklare att förstå hela ansökningsprocessen.

– Alla tar in information på olika sätt. Vissa tar till sig text bäst, andra via tal eller film, vi vill ge alla möjligheten att tillgodogöra sig informationen på bästa vis.

 

Den som har det yttersta ansvaret för organisationen, och därmed också att tekniken ska fungera, är kassaföreståndare Katarina Bengtson Ekström. Hon fungerar, enkelt förklarat, som en VD i ett bolag, direkt underställd styrelsen. Hon har fyra avdelningschefer som rapporterar till henne och hon i sin tur rapporterar till styrelsen som ansvarar för organisationen av a-kassan och dess angelägenheter.

– Som chef har jag som mål att ge mina avdelningschefer de allra bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb och att tillsammans med dem leda organisationen framåt.

Katarina har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt arbetsmarknadsfrågor. Under 18 år arbetade hon för fackförbundet Sveriges Ingenjörer som förbundsjurist och som chef för en specialistenhet som bland annat hade med frågor kring a-kassan att göra. Hon sitter idag med i styrelsen för Sveriges a-kassor som arbetar för att 3,9 miljoner medlemmar i totalt 24 a-kassor ska få bra villkor om de förlorar jobbet. Organisationen stöttar a-kassorna med bland annat IT-utveckling, opinionsbildning och utbildning.

Katarinas långa erfarenhet har varit en stor fördel i hennes nuvarande roll och möjligheten att renodla ledarskapsdelen kändes helt rätt när hon tackade ja till tjänsten för 15 år sedan.

– Det ingår många interna och externa möten i mitt arbete, som avstämningar med chefer och möten med ledningsgruppen, berättar Katarina. Det är mycket som ska fungera, som vårt komplexa IT-stöd för att nämna något.

Angående medlemskap i a-kassan rekommenderar Katarina alla att vara med, gärna i kombination med ett fackligt medlemskap.

– Det handlar inte om att man inte ska tro på sig själv eller att man inte är duktig, utan att man ska vara ödmjuk inför tanken på att vad som helst kan hända i livet. Att vara medlem i a-kassan är en billig försäkring som gör att du kan känna dig trygg om något oförutsett händer. Det kan vara att du vill byta jobb eller säga upp dig och det ska man ha möjligheten att göra. Det är även positivt för arbetsgivare som måste säga upp anställda, att de känner att den anställde har en trygghet och ersättning att leva på tills den hittar ett nytt sätt att försörja sig på.

Katarina tycker att en av de viktigaste delarna gentemot medlemmarna är att ”när den dagen kommer när de behöver oss, då ska det gå enkelt och inte ta någon energi”.

Det är något alla medarbetare verkar eniga om. Likaså verkar alla tacksamma över att de getts möjligheten att bidra till en viktig samhällsfunktion och att de får möta människor på olika sätt.

Försäkringshandläggare Felix Berger håller med:

– Vi står för olika utmaningar varje dag och det påverkar en såklart mentalt. Utöver ekonomiskt stöd, är vi många gånger delvis även ett känslomässigt stöd för våra medlemmar. Vi får höra många olika berättelser om hur folk blivit utsatta i sin anställning och det känns skönt att få stötta personer och hjälpa dem med deras rättigheter. Vi är ju en instans som ska hjälpa människor vidare, syftet är ju att de snart ska ha en ny anställning.

I samband med examen från juristprogrammet i Örebro, blev Akademikernas a-kassa Felix första arbetsplats. Det har hunnit gå 2,5 år och han trivs bra med det meningsfulla, inspirerande arbetet i att hjälpa människor. Felix har alltid brunnit för arbetsrätt och mänskliga rättigheter, så arbetet som försäkringshandläggare stämde överens på ett fint och naturligt sätt. Dock var tjänsten mycket mer än vad han trodde från början.

– Jag ser mig själv som relativt ny på arbetet fortfarande, berättar Felix. Det finns många rävar som arbetat här i 20-30 år! Trots det, känner jag redan att jag fått utökade befogenheter och möjligheter. Jag var bland annat nyligen delaktig i ett projekt där vi bytte ut vårt telefonsystem. Jag brukar även handleda nya medarbetare och det känns fint att få ett sådant förtroende från arbetsgivaren, som vet att jag är kommunikativ och uppenbarligen har ett bra arbetssätt som kan föras vidare. Det är också själva avbrottet från de vanliga sysslorna, där man får vara med och utveckla verksamheten och känna att man blir lyssnad på, som gör att det här är en plats man vill stanna på länge. Akademikernas a-kassa är en organisation som verkligen satsar och tror på oss unga.

När Felix träffar vänner och bekanta som får höra var han jobbar får han en bra respons och några brukar passa på att ställa ett par försäkringsfrågor. Han bekräftar att många känner till att man bör vara med i a-kassan – men kanske inte riktigt varför. Felix känner sig stolt över sitt arbete och fungerar som en god ambassadör som vill sprida de positiva effekterna som ett medlemskap för med sig.

– Och när det gäller att jobba på a-kassan upplever jag att många ser a-kassan som en arbetsplats som har en bra kultur, som andas medmänsklighet och solidaritet – och det har de verkligen rätt i, det kan jag skriva under på!