Text: Elin Liljero Eriksson Foto: Rickard L. Eriksson

Varför ska man som student vara med i facket, vad är egentligen ett kollektivavtal och vad kostar det att vara med i facket? Vi ställde våra frågor till Tina Enston och Naomi Thomas på Fackförbundet ST.

1. Vad är ett fackförbund?

– Ett fackförbund är en förening för och av arbetstagare – alltså en förening för dig och dina kollegor. Fackets uppgift är att förbättra löner och arbetsvillkor för sina medlemmar. Vem som ska representera facket väljs demokratiskt, både på din arbetsplats och när det gäller ordföranden för hela förbundet.

2. Varför ska jag vara medlem som student?

–  Som studentmedlem hos oss får du kostnadsfritt ta del av många förmåner som är till stor nytta under din studietid. Det kan handla om karriärcoachning och CV-granskning, fördelaktiga och studentanpassade hemförsäkringar, rabatter samt rättshjälp om du skulle hamna i problem på extrajobbet.

3. Vad gör facket i praktiken på en arbetsplats?

– Facket gör det som medlemmarna på arbetsplatsen vill att facket ska göra. Det är trots allt du och dina kollegor som är facket! Det kan röra sig om att förbättra lön eller arbetsmiljö, eller något så enkelt som att arbetsplatsen behöver en ny kaffemaskin.

4. Vad är ett kollektivavtal?

– Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Kollektivavtalet är en extra trygghet för arbetstagaren då arbetsgivaren aldrig kan erbjuda sämre villkor än vad som står i kollektivavtalet.

5. Vad ingår i ett kollektivavtal?

– Vad som ingår beror på vad man i branschen har kommit överens om. Inom den statliga sektorn ingår bland annat en arbetsfri flyttdag, extra semesterdagar, föräldralön, sjuklön, tjänstepension, övertidsersättning och friskvård. Det sammanlagda värdet av innehållet är värt mellan 40-80 000 kronor per år och medarbetare.

6. Kan facket hjälpa mig att få jobb?

– Både ja och nej. Fackförbundets roll är främst att hjälpa dig när du väl har fått ett jobb, men vi har också en del förmåner riktade mot jobbsökande. Som studentmedlem kan du exempelvis kostnadsfritt få hjälp med ditt CV, Linkedin-granskning för att optimera dessa och begåvningstester som ofta används i samband med rekryteringar.

7. Vad är skillnaden mellan facket och A-kassan?

– A-kassans roll är att ge ekonomisk ersättning om man blir av med sitt jobb. Ett fackförbunds roll är att ge råd, stöd och andra fördelar i arbetet. Dessutom arbetar facket för förbättringar av villkor på arbetsmarknaden. Är du med i facket kan du dessutom få inkomstförsäkring som gör att du vid en period av arbetslöshet får behålla en större del av din inkomst än om du endast har a-kassa.

8. Vad gör facket för att påverka internationellt?

– Fackförbundet ST har ett stort internationellt engagemang och driver projekt i flera olika delar av världen. Dessa projekt syftar ofta till att engagera fler kvinnor och unga i facket och ge dem mer ledande positioner. ST har också ett internationellt stipendium som du kan ansöka om ifall du planerar att göra fältstudier utomlands i samband med din uppsats.

9. Är facket politiskt?

– Fackförbundet ST är både partipolitiskt och religiöst obundet. Däremot arbetar vi politiskt i många frågor, men då endast utifrån våra medlemmars intresse. Nyligen argumenterade ST exempelvis för att all lokalanställd ambassadpersonal i Kabul skulle evakueras i samband med talibanernas övertagande av Afghanistan. Något som sedan blev verklighet.

10. Vad kostar det att bli medlem?

– Studentmedlemskapet är helt gratis under hela din studietid. Om du sedan börjar arbeta statligt och vill vara med i ST, får du dessutom en rabatt på medlemskapet under första året.

1. Vad är ett fackförbund?

– Ett fackförbund är en förening för och av arbetstagare – alltså en förening för dig och dina kollegor. Fackets uppgift är att förbättra löner och arbetsvillkor för sina medlemmar. Vem som ska representera facket väljs demokratiskt, både på din arbetsplats och när det gäller ordföranden för hela förbundet.

2. Varför ska jag vara medlem som student?

–  Som studentmedlem hos oss får du kostnadsfritt ta del av många förmåner som är till stor nytta under din studietid. Det kan handla om karriärcoachning och CV-granskning, fördelaktiga och studentanpassade hemförsäkringar, rabatter samt rättshjälp om du skulle hamna i problem på extrajobbet.

3. Vad gör facket i praktiken på en arbetsplats?

– Facket gör det som medlemmarna på arbetsplatsen vill att facket ska göra. Det är trots allt du och dina kollegor som är facket! Det kan röra sig om att förbättra lön eller arbetsmiljö, eller något så enkelt som att arbetsplatsen behöver en ny kaffemaskin.

4. Vad är ett kollektivavtal?

– Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Kollektivavtalet är en extra trygghet för arbetstagaren då arbetsgivaren aldrig kan erbjuda sämre villkor än vad som står i kollektivavtalet.

5. Vad ingår i ett kollektivavtal?

– Vad som ingår beror på vad man i branschen har kommit överens om. Inom den statliga sektorn ingår bland annat en arbetsfri flyttdag, extra semesterdagar, föräldralön, sjuklön, tjänstepension, övertidsersättning och friskvård. Det sammanlagda värdet av innehållet är värt mellan 40-80 000 kronor per år och medarbetare.

6. Kan facket hjälpa mig att få jobb?

– Både ja och nej. Fackförbundets roll är främst att hjälpa dig när du väl har fått ett jobb, men vi har också en del förmåner riktade mot jobbsökande. Som studentmedlem kan du exempelvis kostnadsfritt få hjälp med ditt CV, Linkedin-granskning för att optimera dessa och begåvningstester som ofta används i samband med rekryteringar.

7. Vad är skillnaden mellan facket och A-kassan?

– A-kassans roll är att ge ekonomisk ersättning om man blir av med sitt jobb. Ett fackförbunds roll är att ge råd, stöd och andra fördelar i arbetet. Dessutom arbetar facket för förbättringar av villkor på arbetsmarknaden. Är du med i facket kan du dessutom få inkomstförsäkring som gör att du vid en period av arbetslöshet får behålla en större del av din inkomst än om du endast har a-kassa.

8. Vad gör facket för att påverka internationellt?

– Fackförbundet ST har ett stort internationellt engagemang och driver projekt i flera olika delar av världen. Dessa projekt syftar ofta till att engagera fler kvinnor och unga i facket och ge dem mer ledande positioner. ST har också ett internationellt stipendium som du kan ansöka om ifall du planerar att göra fältstudier utomlands i samband med din uppsats.

9. Är facket politiskt?

– Fackförbundet ST är både partipolitiskt och religiöst obundet. Däremot arbetar vi politiskt i många frågor, men då endast utifrån våra medlemmars intresse. Nyligen argumenterade ST exempelvis för att all lokalanställd ambassadpersonal i Kabul skulle evakueras i samband med talibanernas övertagande av Afghanistan. Något som sedan blev verklighet.

10. Vad kostar det att bli medlem?

– Studentmedlemskapet är helt gratis under hela din studietid. Om du sedan börjar arbeta statligt och vill vara med i ST, får du dessutom en rabatt på medlemskapet under första året.